روز چهارشنبه 30 بهمن 1398 ، همسفر  پریسا از اعضای لژیون هشتم گل رهایی را از 
دستان پر مهر و عطوفت بنیان کنگره 60 جناب آقای مهندس دریافت کردند.


خانم پریسای عزیز:

تبریک،تبریک،تبریک

این رهایی گوارای وجودتان باد! 

برای انجام این عمل عظیم

شکر شکر شکرطبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : جمعه 11 بهمن 1398 | 11:38 ق.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
 روز چهارشنبه مورخ 98/10/25  همسفران خانم زهره، خانم مهری، خانم سمیرا، خانم فهیمه و خانم سمیه از لژیون هشتم با نوشتن چهل سی دی رسما وارد سفر دوم شدند.


مبارک باشد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1398 | 12:44 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
 روز چهارشنبه مورخ 98/09/20  همسفر فاطمه از لژیون هشتم با نوشتن چهل سی دی رسما وارد سفر دوم شدند.


خانم فاطمه عزیز:

از طرف  اعضای لژیون هشتم به شما تبریک عرض می نماییم و در ادامۀ این سفر تکاملی برای شما آرزوی موفقیت داریم.

مبارک باشد.ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : شنبه 7 دی 1398 | 12:07 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
روز چهارشنبه 20 آذر 1398، همسفر  مریم از اعضای لژیون هشتم گل رهایی را از 
دستان پر مهر و عطوفت بنیان کنگره 60 جناب آقای مهندس دریافت کردند.


خانم مریم عزیز:

تبریک،تبریک،تبریک

این رهایی گوارای وجودتان باد!

برای انجام این عمل عظیم

شکر شکر شکر


ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : شنبه 7 دی 1398 | 12:02 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
 روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 دو نفر از همسفران لژیون هشتم با نوشتن چهل سی دی رسما وارد سفر دوم شدند.خانم زهره و خانم نرگس عزیز:

از طرف کمک راهنما و اعضای لژیون هشتم به شما تبریک عرض می نماییم و در ادامۀ این سفر تکاملی برای شما آرزوی موفقیت داریم.

مبارک باشد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : یکشنبه 5 آبان 1398 | 12:10 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات

روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای شعبه شیخ بهایی بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک

خانم اعظم عزیز:


پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست.

لازم است٬ باز هم با هم ادامه بدهیم و سفر سازندگی را آغاز نمائیم.

از طرف کمک راهنما و اعضای لژیون هشتم رهایی مسافر محترمتان را خدمت شما و خانواده خوبتان تبریک عرض می نماییم. خدمت همسفران خانم زهرا و فاطمه عزیز و کمک راهنمایان گرامی شان خانم خاطره و خانم زهرا نیز تبریک عرض می نماییم.

این رهایی گوارای وجودتان باد!

برای انجام این عمل عظیم

شکر شکر شکرطبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : یکشنبه 5 آبان 1398 | 12:09 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات

روز چهارشنبه مورخ 98/04/19 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای شعبه شیخ بهایی بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک

خانم زهرۀ عزیز:

انشاا.. که با خدمت به دیگر انسانهای دربند٬ روز به روز قدمهایتان در این مسیر٬ استوارتر گردد.

از طرف کمک راهنما و اعضای لژیون هشتم رهایی مسافر دیگرتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم. خدمت همسفر محترمشان خانم زینب و کمک راهنمایان گرامی شان خانم فهیمه و آقای امین گلی نیز تبریک عرض می نماییم.

این رهایی گوارای وجودتان باد!

برای انجام این عمل عظیم

شکر شکر شکر


ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : یکشنبه 23 تیر 1398 | 12:02 ق.ظ | نویسنده : زهره | نظرات

به نام نامی اولین عاشق که اوست

روز چهارشنبه مورخ 98/02/18 شاهد رهایی همسفر نگار و مسافر محترمشان از لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک

خانم نگار عزیز:

لازم است٬ باز هم با هم ادامه بدهیم و سفر سازندگی را آغاز نمائیم.

از طرف اعضای لژیون هشتم همسفران٬ این رهایی را خدمت شما و مسافر محترمتان آقای محمد تبریک عرض می نماییم.

شکر شکر شکر

بابت انجام این عمل عظیم!

بقیه تصاویر در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 | 12:16 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات

به نام نامی اولین عاشق که اوست

روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 شاهد رهایی سومین مسافر خانم زهرا از لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک


خانم زهرای عزیز:

از طرف راهنما و اعضای لژیون هشتم رهایی شیرین پدرتان را به شما و مسافر محترمتان و مهسای عزیز تبریک عرض می نماییم.

این رهایی گوارای وجودتان باد ...
بقیه تصاویر در ادامه مطلب ..

ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : پنجشنبه 23 اسفند 1397 | 03:32 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
به نام نامی اولین عاشق که اوست

در تاریخ ۹7/11/03 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای لژیون همسفران وادی عشق بودیم.
خانم زهرای عزیز:

لازم است٬ باز هم با هم ادامه بدهیم و سفر سازندگی را آغاز نمائیم.

از طرف اعضای لژیون هشتم همسفران٬ این رهایی را خدمت شما و مسافر محترمتان و نهال عزیز تبریک عرض می نماییم.

شکر شکر شکر

بابت انجام این عمل عظیم!

بقیه تصاویر در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : پنجشنبه 4 بهمن 1397 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : زهره | نظرات

به نام نامی اولین عاشق که اوست

روز چهارشنبه مورخ 97/11/03 شاهد رهایی خانم فاطمه از لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک


می رسند آنانی که مشتاق رسیدن و تشنه ی سیراب شدن بودند و آنانی که از سکون به در نمی آیند هرگز نخواهند رسید ...

خانم فاطمه ی عزیز:

از طرف راهنما و اعضای لژیون هشتم این رهایی شیرین را به شما و مسافر محترمتان و فرزندان گلتان تبریک عرض می نماییم.

این رهایی گوارای وجودتان باد ...
بقیه تصاویر در ادامه مطلب ..

ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : پنجشنبه 4 بهمن 1397 | 10:13 ق.ظ | نویسنده : زهره | نظرات

به نام نامی اولین عاشق که اوست

روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 شاهد رهایی دومین مسافر خانم زهرا از لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور


خانم زهرای عزیز:

از طرف اعضای لژیون هشتم همسفران٬ این رهایی را خدمت شما و مسافر محترمتان تبریک عرض می نماییم.

عرض خداقوت و تبریک خدمت کمک راهنمای محترم بخش مسافران آقای محمدرضا نیلچیان...

شکر شکر شکر

بابت انجام این عمل عظیم!


ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : چهارشنبه 12 دی 1397 | 09:35 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
به نام خالق عشق

روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 شاهد رهایی خانم زهرا از لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک

زهرای عزیز:

 

انشاا.. که با خدمت به دیگر انسانهای دربند٬ روز به روز قدمهایت در این مسیر٬ استوارتر گردد.


از طرف اعضای لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی این رهایی زیبا را خدمت همسفر زهرا و مسافر محترمشان آقای احسان و کمک راهنمای  گرامی شان آقای میثم یارعلی تبریک عرض می نماییم.

این رهایی گوارای وجودتان باد!

برای انجام این عمل عظیم

شکر شکر شکر

ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : چهارشنبه 12 دی 1397 | 09:28 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات

به نام نامی اولین عاشق که اوست

روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 شاهد رهایی یکی دیگر از همسفران لژیون هشتم  شعبه شیخ بهایی بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک


خانم زهره عزیز:

این رهایی گواری وجودتان باد... 

انشاا.. که با خدمت به دیگر انسانهای دربند٬ روز به روز قدمهایتان در این مسیر٬ استوارتر گردد

شکر شکر شکر

بابت انجام این عمل عظیم!

ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 

تاریخ : یکشنبه 27 آبان 1397 | 09:33 ق.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
به نام خالق عشق

روز چهارشنبه مورخ 97/07/18 شاهد رهایی همسفر سمیه از لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی در كنار سومین مسافرشان بودیم.

تبریک،تبریک،تبریک


می رسند آنانی كه مشتاق رسیدن و تشنه سیراب شدن بودند و آنانی كه از سكون به در نمی آیند هرگز نخواهند رسید.

خانم سمیه عزیز:
از طرف اعضای لژیون هشتم این رهایی زیبا را خدمت شما و مسافر محترمتان و كمك راهنمای مسافرتان آقای علی تبریك عرض می نماییم.

 

این رهایی گوارای وجودتان باد!

برای انجام این عمل عظیم

شكر شكر شكر!!ادامه مطلب

طبقه بندی: رهایی، 
برچسب ها: كنگره 60، رهایافتگان،  

تاریخ : چهارشنبه 25 مهر 1397 | 10:56 ق.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات