به نام خدای خوبیها

روز دوشنبه مورخ 96/11/9 لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی با حضور صمیمی  جمعی از همسفران و استادی خانم زهره با دستور جلسه: سی دی پاداش آغاز به کار نمود.

 کسی در کنگره می تواند ادعای دانایی کند که بتواند در خانواده اش آرامش برقرار کند و اگر الان در سفر اول می گوییم کنگره را اولویت قرار دهیم به خاطر این است که در ادامه بتوانید درکنار خانواده آرامش داشته باشید و این آموزش درست است ...


خداوند را شکر می کنیم به خاطر نعمت وجود کنگره و به خاطر وجودپر برکت آقای مهندس که ما در کنار هم قرار گرفته ایم و قرار است از همدیگر بیاموزیم آموزش بدهیم و آموزش بگیریم انرژی بدهیم و انرژی بگیریم .

چند پیام از مرزبان های محترم :

v    هفته آینده جلسه توجیهی تازه واردین است سفر دومی هایی که می خواهند مشاوره تازه واردین دهند ساعت یک و نیم  در جلسه حضور داشته باشند.

v    اگر کسی بچه می آورد کنار خودش نگه دارد و مسئولیتش با خودش می باشد.

v    حضور در امتحان پر رنگ باشد.

اگر می خواهید حالتان خوب شود امتحانات را جدی بگیریدسعی کنید، مشارکت کنید، داروی درمان ما همین مشارکت ها و حضور در امتحان ها و حرف زدن هاست. اینجا جایی نیست که سرسری بگیرید فکر نکنید کلاس مشاوره آمدید و می خواهید یک مشاوره بگیرید و بروید. اگر می خواهید به این دید نگاه کنید ضربه اش را می خورید. وقت تان را هدر ندهید. یا جدی قدم بردارید یا نیایید و سر خودتان کلاه نگذارید. اگر بخواهیم جدی نگیریم قطعا کنگره برایمان به کلاسهایی تبدیل می شود که نتیجه ای ندارد. اگر مرزبان هابگویند حضور در امتحان خیلی ضعیف است یعنی من اصلا نمیدانم کجا آمده ام و چه کار می کنم و اصلا ارزشی برای کنگره 60 و برای خودم قائل نیستم. می خواهم خدمت هایتان، حال خوشتان و تغییر را در ادامه درونتان ببینم. هیچ اجباری نیست اینها را به عنوان یک راهنما  گفتم هر کسی دوست دارد حالش خوب شود انجام دهد.

سی دی پاداش

همسفر سمیه :  در ابتدا در مورد جهان بیرونی و جهان درونی صحبت شده و می خواهیم روی ذهن مان بیشتر کار کنیم و برداشت های متعددی داشته باشیم .کلمه خویشتن: تن می شود جسم و خویش می شود نفس و خویش فامیل هم می شود. فالهمها فجورها که فجور مال جن هست و تقوی مال روح است .روح به ما الهام خوب بودن می کند. برای همین است که می گوییم به روح توجه کنیم که ما را به راه راست هدایت کند. مفهوم دیگر خویشتن خویش را در نظر می گیریم که شامل دوست، فامیل و بچه می باشد ما نباید خود محو ر باشیم ما به خاطر نفع خودمان خیلی ها را نادیده می گیریم. به دنیای تازه قدم بگذاریم یعنی اینکه به همسرمان بچه مان اهمیت بدهیم. بعضی اوقات به خاطر اینکه به خواسته های نفسانی مان برسیم همسر و بچه را نمی بینیم. در کشورهای اروپایی همه زندگی ها مستقل شده. مستقل شدن در جوانی، سلامتی شاید خوب باشد ولی وقتی پا به سن گذاشت حتی کسی نیست یک لیوان آب دستش دهد. اگر می خواهی  به دنیای تازه قدم بگذاری یعنی  دنیایی که مواد مخدر مصرف نمی شود دنیای تازه است. البته همه کسانی که مواد مصرف میکنند نمی شود گفت که آدمهای بدی هستند خیلی ها مواد مصرف می کنند ولی کارهای ارزشی بیشتری هم انجام می دهند این صادق نیست که آدمهای سالم همه خوب هستند و آدم های معتاد هم همگی بد هستند .

ما سه جهان داریم جهان فیزیکی که قابل لمس است  اگر می خواهیم جهان مادی را نظر بگیریم از ضد ارزشها فاصله می گیریم و به سمت ارزشها می رویم این جهان مادی است .جهان مادی این نیست که از کره زمین به کره مریخ برویم . اگر بخواهیم جهانمان را تغییر دهیم دیدمان راعوض می کنیم و به جهان دیگر می رویم . گاهی در جهان ذهن، فکری خطوری می کند ساعتها به آن فکر می کنیم و قادر نیستم که آن را از ذهنمان بیرون کنیم و حالمان را خراب می کند انرژی ما را میگیرد گاهی جدا شدن از جهان ذهنی خیلی دشوار است. جدا شدن از جهان مادی امکان پذیر است مثلا مکانمان راتغییر دهیم ولی جهان ذهن خیلی قوی و نیرومند است و نمی توانیم به راحتی تغییر دهیم مثل سیاه چاله است که همه چیزرا به سمت خودش جذب می کند که اگر منظومه شمسی هم به سمت سیاه چاله برود آنرا به سمت خودش جذب می کند و پودرش میکند. سیاه چاله درست کردن در ذهن هم همان حسادت، بدبینی، قضاوت که ریشه اش از همین به وجود می آید .کسانی که شکست عشقی می خورند سالها درگیر هستند و خیلی طول می کشد که به آن فکر نکنند .

برای ورود به جهان ذهن باید معرفت داشته باشیم یعنی همان دانایی که دانایی تفکر و تجربه و آموزش  است اساس معرفت هم عمل سالم است. اگر آموزش ما نباشد تغییری در مانیست ذره ذره تغییرات درون خودمان به وجود می آید و درست می شود .

کابوس ها؛ ما هر روز کابوس می بینیم اگر به دنیایی دیگر برویم کابوس ها دنبالمان می آید و دور شدن از کابوس ها با همین سفری که می کنیم و عمل سالم انجام می دهیم کم می شود و از بین می رود و با قرص و جادو نمی توان از بین برد. باید در دل کابوس رفت. اگر از سگی که می خواهد به تو حمله کند نترسی به تو آسیبی نمی زند واین به قدرت و دانایی خودم بر می گردد و باید جایگاه ذهنمان را تغییر دهیم پس برای کابوس ها باید به درون خودمان سفر کنیم و از ضد ارزشها ذره ذره دوری کنیم به طرف ارزشها قدم بگذاریم و در سه جهان قدم بگذاریم. کابوس چیزی نیست که یکبار به آن حمله کنیم و کابوس ها را از بین ببریم یعنی ضد ارزشها را کنار بگذاریم و به طرف ارزشها قدم بگذاریم مثل سفر اولی ها که خیلی کابوس می بینند. اما  در ابتدا زندگی اش تغییر می کند با سی دی گوش کردن معرفت  کسب می کند و در برنامه دی اس تی که قرار می گیرد امیدوار می شود همان طور که کارهای ارزشی انجام می دهد کابوس ها هم کم می شود. هر چه دانایی و معرفت هم کسب کنیم کابوس ها کم می شود نمیشود من کنگره بیایم و عمل نکنم اگر در حد گفتاری باشد فایده ای ندارد و باید به نقطه عمل برسیم و به این برسیم که وعده خداوند دروغ نیست و باور داشته باشیم اگر کسی به رحمت ماورا ایمان داشته باشد از ضد ارزشها دوری میکند و به صراط مستقیم حرکت می کند .دروغ نمی گوید،فساد نمی کند، کسی را ضایع نمی کند ،خیانت نمی کند ، رشوه نمی گیرد .اگر توانستی این کارها را انجام دهید یعنی به رحمت ماورا ایمان دارید .

پاداش شما دست همیاری شما را می دهد یعنی اگر یک قدم خوب بردارم در همین دنیا هم پاداشش را بدست می آورد هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی من اگر بذر نیکو بکارم همان را بر داشت میکنم مثلا در شغلی هستم و از مواد بیخود استفاده کنم و روز به روز سالنم پر مشتری باشد ولی کسی بعد از آن راضی نباشد باید آرایشگاه من تخته شود یعنی هر کاری و هر شغلی جنس خوب به مشتری دهد اگر مشتری اش زیاد شود یعنی همان پاداشش هست که خدا بهش می دهد یعنی هر کاری که بخواهیم انجام دهیم همان روز پاداشش را می بینیم . اگر ذره ای نخود باشد و زیر کوه ها باشد پیدا می شود .

خانم زهره : پیام آقای مهندس؛ شاید این روزها روزنه ای باشد برای یافتن جهان درون و بیرون انشااله که اینطور باشد اکنون می گوییم که پیام برای کسانی که به دنیای تازه قدم نهاده اند و به خویش خویشتن توجه می نمایند .

خویش خویشتن: یک قسمتی از آن را جسم  و یک قسمتی از آن  را نفس بیان میکنند .

در این سی دی سه برداشت از خویش خویشتن بیان می کند:

1-      یعنی به خودت توجه کن. هم به جسم خودت و هم به کارهای خودت. یعنی دوربین را روی خودت بینداز. کجای مسیر قرار گرفته ای به کارهایی ضدارزشی یا ارزشی ات توجه کن.

2-       یک برداشت دیگر یعنی به روح توجه کن یعنی به صداهای نیروهای الهی توجه کن.( انسان یعنی نفس واحده که از نفس خود انسان ، جسم و روح تشکیل شده) یعنی به صدای روح گوش بده .

3-       برداشت سوم یعنی به خویش و قومت هم توجه کن همه چیز را برای خودت نخواه چرا ؟ چون شاید الان به آنها نیاز نداشته باشیم اما شاید در آینده نیاز پیدا کنیم .

چه کسانی می توانند به صدای روح گوش دهند ؟

همسفران: کسانی که به دانایی رسیده باشند ،کسانی که تزکیه و پالایش انجام داده باشند و مرحله ای از نفسشان را به درجه بالایی برسانند ، به معرفت رسیده باشند ،به فرمان عقل رسیده باشند، از ضد ارزشها دوری کنند. کسی که قصد صدمه زدن به کسی را نداشته باشد.

در هر انسانی هم  صدای جن و هم روح وجود دارد هر چه قدر به صدای روح گوش دهید صداش رساتر و بلند تر می شود. انسانی وجود ندارد که القائات منفی به او نشود. چنین چیزی نیست چون در تعریف انسان گفتیم که از این سه قسمت تشکیل میشود. جن و روح همواره انسان را همراهی می کنند و انسانی که صدای روح در او بلند تر است دیگر صدای جن در او ضعیف است و شنیده نمی شود پس وقتی می گوید به روح توجه کن یعنی به صدای روح توجه کن به صدای جن توجه نکن روح می گوید مشارکت کن جن می گوید نه؟ میزان دانایی من است که باعث می شود که صدای کدامیک را بلندتر بشنوم.

همسفر زهره م: بعضی مواقع به خودمان  فقط فکر می کنیم و طلاق می گیریم و به فکر مسافر و بچه هایمان نیستیم که آینده بچه هایمان چه میشود و توجهی به دیگران نداریم و این خویشتن می شود . اگر انسان به فکر دیگران باشد بعضی مواقع از خواسته های خودش می گذرد و به خواسته های خودش می رسد .

همسفر افسانه : اطرافیان ما خویشان ما هستند و برای ما ارزش دارند حتی اگر برای ما حکم اضداد را داشته باشند اما در آموزش به ما کمک می کنند .

خانم زهره : آقای مهندس مسئله خویش خویشتن را به فامیل ربط می دهد چون خانواده را پر اهمیت می دانند و کسی در کنگره می تواند ادعای دانایی کند که بتواند در خانواده اش آرامش برقرار کند وقتی من هنر این را نداشته باشم که در خانواده ام آرامش برقرار کنم یعنی هیچ آموزشی نگرفته ام و باید روی جهان بینی ام کار کنم باید تلاش کنیم که همه اعضای خانواده سر یک سفره بنشینیم . حتی اگر کسی در کنگره فکر کند که به جهان بینی  عالی رسیده و جایگاه های بالایی را تجربه کرده باشد اما خانواده اش هیچ اهمیتی برایش نداشته باشد یعنی هیچ یاد نگرفته یعنی کسی که اولویت را کنگره قرار داده نه خانواده را. یعنی آموزش درست نگرفته است و اگر الان در سفر اول می گوییم کنگره را اولویت قرار دهیم به خاطر این است که در ادامه بتوانید درکنار خانواده آرامش داشته باشید و این آموزش درست است .

همسفر فهیمه الف : یک دید دیگری که آقای مهندس در مورد خویش خویشتن داشتند این است که این سی دی در ادامه سی دی کلسیم است که خویشتن خویش: سلامتی بدن مان است به خودمان که چی می خوریم و چقدر می خوریم و سلامت آن چیزی را می خوریم و فریزری نباشد یعنی خویشتن خویش همان سلامت جسم است .

همسفر فهیمه د: سلامت روح هم خیلی مهم است چون روح مثل سیاه چالی است که همه چیز را به خودش جذب می کند قدرتمند و قدر کسی است که جلوی افکار منفی را بگیرد اگر بتواند این کار را بکند آن هم جز تغذیه روح است .

 

 سوال همسفرسمیه :  بعضی مواقع خیلی تلاش می کنیم که خانواده از هم نپاشد و صبر و تحمل می کنیم ولی باز سو استفاده می شود پس یعنی بااین سوء استفاده ما باز هم به تلاشمان ادامه بدهیم ؟

وعده خداوند دروغ نیست راستی، حقیقت است. صبر، حقیقت است.گذشت، حقیقت است. اینها هیچ وقت پنهان نمی ماند شاید این مقطع از زمان از نظر من پنهان است و آن ها سوء استفاده می کنند اما در ادامه جوابش را می بینیم همین که راه کنگره را پیدا کردید یعنی پاداش .یعنی گذشت و صبر من بی نتیجه نبوده است . همیشه نمی گوییم گذشت باشد. محبت تعادل باید داشته باشد و محبت به جا مهم است .مثلا در کنگره کسی اشتباهی می کند چند بار گذشت می کنیم اما جایی که می بینیم دارد به سیستم آسیب وارد می کند باید جلوی آن را گرفت . در زندگی هم همین است باید مرز گذشت کردن را بدانیم.تا جایی که به من آسیبی وارد نمی شود گذشت می کنم اما جایی که دیگر مطمئن هستم تلاشم را برای حفظ زندگی ام کرده ام تغییراتی که باید روی خودم انجام می دادم داده ام اما درست نشده اینجا دیگر می توانم از حقم دفاع کنم.

در سفر اول یک سری محدودیت هایی قائل شده اند و باید یک سیری طی شود برای اینکه در عرض چند ماه نمی توانم حتی رفتارهای خودم را قضاوت کنم باید چند ماه صبر کنم .چون هنوز دانایی ام به حدی نرسیده که بخواهم تصمیمات جدی بگیرم  پس صبر می کنم . گذشت هایی که کردید و کسانی که  برای حفظ خانواده گذشتند پاداش خواهند گرفت . من اگر سختی می کشم به خاطر اشتباهات خودم است شاید در این دنیا نبوده باشد شاید مال گذشته بوده و از جهان های قبل بوده و شاید برای آموزش توست باید این اتفاقات بیفتد .

همسفر حکمت : در سی دی حال خوش آقای مهندس می گویند که بعضی وقت ها ما کارخوب  میکنیم ولی باز سختی ها  هم برای مان هست و می گوییم چرا  من  که کار خوب انجام میدهم ولی خداوند باز به من سختی میدهد ؟ اما سختی که خداوند می دهد خیری در آن نهفته ست که ما خبر نداریم مثل سقوط آزاد که به مسافران می دهند .

 خانم زهره : در صراط مستقیم هر شری به ما می رسد به صلاح ماست .

سوال: جهان های قبل چیست ؟

 جهان های قبل : آقای مهندس اعتقاد دارند که ما قبل از این جهان در جهان های دیگری هم بوده ایم

همسفر فهیمه د: من تا یک سال خیلی از مفاهیم در کنگره، برایم مفهوم نبود و قبول نداشتم اما اگر با آموزش های کنگره قدم به قدم جلو بیایید براتون باز میشود . پیام ها را خوب گوش کنید . اهمیت پیام ها خیلی مهم است وقتی که می گویند که جهان های قبل وجود  دارد یعنی وجود دارد .  

همسفر زهره م : ما مثل طفلی می مانیم که می پرسد که من چگونه به وجود آمده ام و همین طور می پرسد و جواب می خواهد و نمی توانیم همه چیز را برایش باز کنیم ما هم همین طور هستیم ما سوالی هایی می کنیم که آیا خداوندی هست آیا آخرتی هست ؟ اما اگر ما دانایی مان بالا رود روزی می شود که به فرمان عقل میرسیم و در صراط مستقیم قرار می گیریم  و همه چیز برای ما آشکار می شود . ما ذره ذره باید جلو بیاییم و خودمان یه روز همه چیز را می فهمیم .

ملاک هایی که متوجه می شوید مطالب کنگره حقیقت است یا نه ؟

خانم زهره : عزیزانی که تازه وارد کنگره شده اید؛ شاید اینجا احساس کنید که خیلی مطالب با بیرون متفاوت باشد، چیزی که می تواند کمکتان کند برای اینکه شما این مسیر را بتوانید ادامه دهید و به چیزی  که می خواهید برسید این است که: اولا به خودتان زمان بدهید و چند ماه بیایید.

یکی از ملاک هایی که به شما کمک می کند که ببینید آیا این علم درست است یا نه ببینید اگر آن علم را کاربردیش کردید آیا شما را آرام می کند یا نه ؟ دوم اینکه  نگاه کنید به سیستم کنگره ببینید که قبلا چند نفر بوده و الان چندنفر شده چند نفر به حال خوش رسیده اند پس حتما یه چیزی بوده . آقای سلامی گفتند شاید بیش از 3 یا 4 هزار مرکز درمان اعتیاد آمد و رفت ولی اثری از آن نماند ولی کنگره بعد از 20 سال هنوز هست و روز به روز گسترش پیدا می کند چون حقیقت است چون از هیچ کس انتظاری نداشته و با خود اعضا رشد کرده است . پس حرکت کنید تا با حرکتتان مطالب برایتان روشن شود.

برای وارد شدن به دنیای تازه سه جهان باید درست شود :جهان فیزیکی ، جهان ذهن و جهان خواب.

چگونه  جهان مادی را درست کنیم و وارد جهان مادی تازه ای شویم ؟

باید  به جسم اهمیت بدهیم ، به تغذیه و ورزش اهمیت بدهیم  و کسی که در جهان مادی نشان می دهد که به دنیای تازه قدم می گذارد دیگران برایش اهمیت نداشتند  اما الان برایش اهمیت دارند و برای این کار ها باید دیدمان عوض کنیم نگاهم را عوض کنم. راه حل وارد شدن به جهان مادی تازه چیست ؟ اینکه زاویه دیدمان راعوض کنیم .

چگونه جهان ذهن را درست کنیم و وارد جهان ذهنی تازه ای شویم ؟

برای وارد شدن به جهان ذهن تازه باید از ضد ارزشها دوری کنیم انسانی که دروغ می گوید  تهمت می زند قضاوت می کند خیانت می کند نمی تواند جهان ذهن آرامی داشته باشد. راه حل وارد شدن به جهان ذهنی چیست ؟برای اینکه وارد دنیای ذهنی تازه شویم  باید اولا به خودمان زمان بدهیم و آرام آرام از ضد ارزشها فاصله بگیریم و به سمت ارزشها حرکت کنیم.

از چه طریق می توانیم از ضد ارزش ها فاصله بگیریم ؟ با دانایی و عمل سالم .

چگونه می توانیم جهان خواب را تغییر دهیم ؟ کسی که مرتب درگیر ضد ارزشها بوده مرتب کابوس می بیند و  با دانایی و عمل سالم و معرفت می توانیم جهان خواب را تغییر دهیم .

باید نهادمان و وجودمان را عوض کنیم باید جهان ذهنی را تغییر دهیم و  از افکار منفی دست برداریم و برای همه اینها یعنی برای هر سه جهان باید سفر کرد .

چه کسی می تواند ادعا کند که داناست ؟ کسی که آموزش ،تجربه و تفکر را کسب کرده باشد .

مثلا مربی به شاگرد آموزش میدهد که اگر میخی را با یک آهن ربا مالش دهیم میخ هم خاصیت آهن ربایی پیدا می کند. بچه این را گوش می دهد و انجام میدهد وقتی که تجربه کرد و در موردش تفکر کرد جز دانایی اش می شود. تا وقتی آموزش گرفته جزء دانایی اش نیست. اینجا راهنما می گوید در مقابل پرخاشگری مسافر سکوت کن .اگر در آن موقعیت قرار گرفتی و سکوت کردی و تفکر کردی در مورد این آموزش یعنی به دانایی رسیدی. دانایی سواد نیست،دانایی مد نیست ،دانایی به انسانی اندیشیدن است. وقتی راهنما گفت باید مشارکت کنی اگر می خواهی حالت خوب شود. اگر وارد کنگره شدی باید وارد بازی شوی و بازیگر شوی کنگره تماشاچی نمیخواهد این فقط آموزش است وقتی که مشارکت کردی و انرژی گرفتی آن وقت به دانایی رسیدی . اگر می خواهی جهان خواب درست داشته باشی باید به دانایی برسی و عمل سالم انجام دهی و به معرفت برسی .آن وقت است که عدالت را برای خودم رقم می زنم .

همسفر مینا :از سخن به عمل حرکت کنیم یعنی اینکه وقتی خانم زهره به ما چیزی می گوید فقط گوش می کنیم و اگر عمل کنیم به دانایی نزدیک میشویم . پاداش شما داده میشود آن کنید که فرمان است یعنی همان عمل یعنی هر کاری که بکنید پاداشش را می گیرید شاید امروز نگیرید شاید هم ذره ذره پاداش داده میشود و شما متوجه نمی شوید گاهی هم یک جا  داده می شود ولی در کل باید کاری کنیم که فرمان است .

خانم زهره : منظور از فرمان همان فرمان های الهی است که رشوه نگیر،غیبت نکن ، فساد نکن ، مال یتیم را نخور ، خیانت نکن و ....

همسفر مینا : وقتی می خواهیم وارد جهان تازه ای شویم وقتی از جهان مادی گذشتیم باید جهان ذهنمان هم عوض شود شاید شما در روبروی من نشسته اید اما به چیز دیگری فکر می کنید جهان ذهن مثل یک سیاه چال است و همه چیز را به سمت خودش جذب می کند مسائل نا امید کننده ای که ما را جذب می کند باعث میشود که بر ما مستولی شود و بر ما مسلط میشود و ما را به سمت زوال و ناامیدی می برد و از زندگی ما را بری میکند شاید چیز منفی الان اتفاق نیفتد اما چند سال آینده شاید اتفاق بیفتد و برای این که تغییر کنیم باید جهان ذهنی هم تغییر کند چطوری ؟ با دور کردن خودمان از ضدارزشها یعنی دروغ نگوییم و.. اول در جهان مادی این کار را انجام می دهیم بعد در ذهنمان کم کم به چیزهای مثبت فکر کنیم

همسفر آسیه : جهان ذهن بزرگترین و نیرومند ترین نیروی جهان است و برای اینکه از جهان ذهن جدا شویم خیلی سخت تر از زندگی مادی است و باید معرفت و دانایی مان را بالا ببریم و این امر هم ممکن نیست مگر با تفکر و تجربه و آموزش . مثال انگور که اول سرکه میشود و بعد شراب میشود و ذره ذره در آن واکنش انجام میشود یا انگور اول غوره است و بعد انگور می شود .

 خانم زهره : در جهان ذهن من نباید ناامید شوم و تغییر ذره ذره باید انجام شود و غوره برای اینکه انگور شود ذره ذره صورت می گیرد. بعضی می گویند که ما هنوز جهان ذهن مان درگیر است باید ذره ذره تغییر صورت گیرد از چیزهای کوچک شروع کنیم .معجزه حیات زمان است .یعنی هیچ چیز یک دفعه ای بدست نمی آید ما در جهانی هستیم که نیاز به زمان داریم پس در تغییر رفتارها هم زمان را در نظر بگیریم .

همسفر زهره م: اینکه گفته می شود در جهان مادی دیدگاهت را عوض کن من وقتی اول به کنگره می آمدم مسافرم را خیلی مقصر می دیدم و هیچ وقت نمی بخشیدمش ولی وقتی خانم زهره به من گفتند دیدگاهت را عوض کن و من عوض کردم  او را به عنوان یک بیمار دیدم و بیماری که باید پرستاری کنم  و کم کم عشق هم در من  به وجود آمد بعضی وقت ها از او متنفر بودم ولی کم کم دلم براش می سوخت .دیدگاهم راعوض کردم و عشقی بین ما آمد و ذهنم هم درست شد بعضی وقت ها می رفتم سر کوچه ببینیم رفت کجا! شب که می خوابیدم کابوس میدیدم و با حال بد می خوابیدم وقتی دیدگاهم را عوض کردم و ذره ذره جهان ذهنم راتغییر دادم و ذهنم را درگیر مسافرم نکردم خواب نمی بینم و خودم به آرامش رسیدم .مسافر حال خراب هم همسفرش می تواند در کنارش به آرامش برسد . جهان ذهن خوب یعنی  اگر فکر کنم که به خاطر خودم بیایم و مشارکت کنم و فکر های خوب را جایگزین کنم و اگر ذهنم  رادرگیر کنم اصلا نمی توانم کاری بکنم . و آموزش را بگیرم و اگر بتوانیم بر مبنای اضداد  عمل کنیم می توانیم بر جهان ذهن مسلط شویم .

همسفر افسانه : جهان خواب زمانی که ما از جهان مادی جدا می شویم یعنی از حس های ظاهری جدا شده  و وارد حس های باطنی میشویم جهان ذهن را به مرگ تشبیه کردند چرا که با مرگ با حس های باطنی وارد مرگ میشویم با حس های باطنی هم وارد خواب میشویم .

اگر بخواهم جهان خواب خوبی داشته باشم باید جسم سالمی داشته باشم از ذهن آرامی برخوردار باشم و از هر نوع افکار منفی دور باشم اگر کابوس های مختلفی می بینم باید به درون خودم برگردم و مشکل را برطرف کنم واگر دائم کابوس می بینم به خاطر کارهای ضد ارزش و منفی است هیچ موقع از کابوس ها نباید بترسیم باید با آنها برخورد کرد و آنها را برطرف کرد زمانیکه به طرف ارزشها بروم از کابوس ها کم می شود .

فرق ایمان آوردن با اسلام آوردن در چیست ؟

اسلام آوردن با گفتن اشهد ان لا اله الا الله می توانیم اسلام بیاوریم .ولی ایمان آوردن یعنی که به یک باور قلبی برسیم و در صراط مستقیم قرار بگیریم و اگر در صراط مستقیم قرار بگیریم و اینکه وعده خداوند دروغ نیست را بپذیریم یعنی ایمان داریم .

 معنی "وعده خداوند دروغ نیست" چیست ؟

 یعنی هر وعده ای که خداوند به ما داده عملی میشود شک نکنید هر کاری که انجام دهید چه خوب و چه بد به خودمان بر می گردد و رفتارمان از خداوند پوشیده نیست پس سعی کنیم رفتار واعمالمان را درست کنیم و تفکر را درست کنیم و اعمالمان ورفتارمان هم درست می شود .

 معنی "بدانید که پاداش شما دست همیاری شما را خواهد داد "چیست؟

یعنی هر عملی که انجام دهیم روزی پاداشش را خواهیم دید اگر کار بدی انجام دهم بر می گردد به خود من .قطعا از نظر مادی یا معنوی به ما بر می گردد و شاید نتیجه اش به خانواده بر می گردد.

 معنی "تخم حقیقت بکار" چیست ؟یعنی هر عملی که انجام می دهیم اگر ارزشی  باشد به خودمان بر می گردد واگر ضد ارزشی باشد به خودمان بر می گردد و از دیدگاه خداوند پنهان نیست اگر بذر نیکو بکاریم قطعا برداشت ما بذر نیکو خواهد بود کار ضد ارزشی عکس آن کار ارزشی نیست .

معنی "هر چه را بکاریم آن را برداشت می کنیم" چیست ؟ یعنی اینکه اگر باد بکاریم طوفان  برداشت خواهیم کرد .بذر خوب یعنی اگر کار خوب انجام می دهم برداشتش را خودم می گیرم .کاشتن فقط کشاورزی نیست آن اعمال ما کارهای ماست .

همسفر حکمت : بذر نیکو در صور ظاهر یعنی همان خرما بکاریم یا پرتقال بکاریم یا ...

اما در صور پنهان یعنی وقتی حسادت می کنیم یعنی تخم حسادت و کینه را کاشتیم .

مگر می شود تخم حسادت را بکاری و محبت برداشت کنی اگر محبت بکاری محبت برداشت میکنی و اگر نفرت بکاری نفرت برداشت میکنی .

همسفر زهره م: بذر محبت یا کینه را خودمان به وجود می آوریم اگر بذر محبت بکاریم بین خودم دوستی و صلح را به وجود آورده ام و این بذر خوب است واگر بتوانی کاربردی کنیم خیلی خوب است .

همسفر مریم : ما تا چه حد محبت کنیم که سو استفاده نشود ؟

آقای مهندس می گویند یک قطره لجن وقتی در یک ظرف آب بیفتد نمی تواند کاری کند اما اگر سم باشد نابود میکند خودت باید تشخیص دهی اگر به تو کسی ضربه می زند باید جلویش را بگیری .

در سفر اول  مسافر مثل کسی است که دیوار روی سرش خراب شده باید خودش دانایی و جهان بینی اش بالا رود تا عوض شود . باید به او فرصت داد و به دید یک بیمار و اطرافیان هم به خاطر نا آگاهیشان نمی دانند و زاویه دیدمان را تغییر دهیم.

 خانم زهره : ما با صبر و  گذشتمان تازه داریم وظیفه انسانی خودمان را انجام می دهیم و کار شاقی نمی کنیم باید صبور شویم، باید گذشت کنیم، باید محبت کنیم،باید سکوت کنیم چون فعلا او یک بیمار است.

تخریب من از جانب خودماست من به خاطر خودم باید سفر کنم.  من نباید مسئولیت درمان مسافرم را قبول کنم. وقتی که می گویم با اعتیادش به من تخریب می زند در واقع بیشتر این نادانی من و افکار منفی من هست که به من ضربه می زند.! تا حالا فکر کردید که اگر همه بگویند اعتیاد درمان ندارد و فقط طلاق . آن موقع جامعه ما چه میشود؟! ما برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم. پس هیچ کدام از ما  نباید این جا بودیم .طلاق در زمان خودش چیز بدی نیست .اگر وظیفه انسانی را انجام دادیم صبوری و گذشت هایمان را یاد گرفته  و نشد آنجا دیگر طلاق درست است .

این سختی ها را بهش قشنگ نگاه کنید چون از آنها چیزهای با ارزش یاد می گیرید. خودتان هم تقدیرتان را پذیرفتید  و به این جهان آمدید و غیر از این جور دیگری نمی شد وگرنه خدا بهترش هم به من میداد .اما در عوض من صبر را یاد نمی گرفتم محبت و گذشت کردن را یاد نمی گرفتم .پس خدا صلاح دید که من در کنار آن باشم . ما خودمان به خودمان آسیب می زنیم تمام اعمالی که انجام می دهیم کاشته می شود و به خودمان بر می گردد کنگره می گوید تو مسئول درمان مسافرت نیستی اما باز می گویم کجا رفت، کجا نرفت ،سفرش را خراب نکند. یعنی تخم بد می کارم و بعد از دو یا سه سال می بینم نمی توانم. چون مسئولیت درمانش را خودم بر عهده گرفته ام . در کنگره هدف آرامش و درمان خودم است . و این خیلی مهم است . اگر وظیفه مان را درست انجام نداده باشیم شاید در قالب یک مشکل دیگر یا بزرگتر از این گرفتار می شود تا چیزی را که بخواهیم بیاموزیم بیاموزیم .

نعمت های الهی معنوی یا مادی در هر پله به ما می رسد یعنی چه ؟

آرامش که شما دارید پاداش است .

حرص  دیگران را نخور تو کارت را انجام می دهی منظور کیست ؟

کسانی که نمی خواهند اصلاح شوند ما به آنها نباید کاری داشته باشیم شما پیام بدهید آنها که بخواهند دریافت می کنند . 

موضوع مورد بحث هفته آینده: کمک کنگره به من و کمک من به کنگره + وادی پنجم

نویسنده: همسفر رویا

 
طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 

تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396 | 01:35 ق.ظ | نویسنده : همسفر رویا | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.