به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/11 لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی خانم زهره و دبیری همسفر افسانه با دستور جلسه: جهان بینی ورزش  آغاز به کار نمود.

کسی که عظمت کنگره را درک کند به نظر من از کوچکترین خدمتی نمی گذرد و لو برداشتن یک آشغال از زمین کنگره باشد٬ حتی حاضر نیست یک دقیقه از جلسه را دیر بیاید...


در ابتدا همسفر فهیمه در مورد دو بند از بند های حرمت  "بدون اجازه سخن گفتن و بحث سیاسی نمودن" صحبت کردند .

یکی از حرمتهای کنگره در جلسه بدون اجازه سخن گفتن می باشد کلمه جلسه اینجا استفاده شده که جلسه به معنای این است  که تعداد افراد خاصی به منظور خاصی دور هم جمع می شوند که  صحبت هایشان فراتر از گفتگو است. جلسه به جایی گفته میشود که در مورد موضوعی به طور تخصصی گفتگو می شود ،  تبادل اطلاعات می شود، حالت رسمی دارد ، احترام خاصی در جلسه حکم فرماست  و معمولا یک یا چند نفر مسئول اداره آن جلسه هستند که جلسه را کنترل می کنند که موضوعش به بیراهه کشیده نشود و با رعایت نوبت صحبت میشود و ادب و نزاکت در جلسه حفظ می شود و  بدون اجازه حرف زده نمی شود و این اصل در  کنگره رعایت می شود . جناب مهندس به خاطر همین گفته اند که باید این حرمت در هر جلسه ای دوباره باید خوانده شود  و استاد هم با اجازه نگهبان صحبت هایش را شروع میکند و همسفران هم با اجازه و دست گرفتن و اجازه استاد صحبت می کنند و کسی بین صحبت کسی نمی پرد  صحبت کسی را رد و تکذیب نمی کنند و در واقع ما جمع شده ایم که تربیت شویم و روی خودمان کار کنیم و عادت های زشتمان را شناسایی کنیم و آنها را کنار بگذاریم و برای رسیدن  به این هدف روی این موارد متمرکز شویم و حرفمان دررو داشته باشیم .آقای مهندس هم در سی دی آسیب شناسی فرمودند که وقتی که از شما اظهار نظر و عقیده میشود صحبت کنید و بین صحبت های دو نفر نپرید .

بحث سیاسی نمودن مربوط به سیاست مداران است و صحبت سیاسی کردن چون افراد نظراتشان یکسان نیست باعث می شود که اختلاف و کدورت پیش  بیاید و باعث قطع رابطه می شود و وقتی جلسه ای در مورد موضوعی بحث می شود لزومی ندارد که در مورد سیاست حرف زده شود و این دو بند حرمت بدون اجازه صحبت کردن و بحث سیاسی نمودن قرار داده شده و  این تیز بینی و دور اندیشی آقای مهندس را می رساند  و اگر کسی بخواهد از هر بابی سخن بگوید و راجع به سیاست صحبت کند آن جلسه پایدار نمی ماند و اگر کسی نخواهد این موارد  را رعایت کند دودش در چشم خودش می رود و باعث می شود کدورت و دشمنی زیاد شود و در بین جمعشان دوستی و صمیمیت و صفا وجود نداشته  باشد و از مرحله پرت می شوند و به بیراهه کشیده می شوند.

خانم زهره : 

خداوند را شکر می کنم به خاطر وجود کنگره به خاطر وجود پر برکت و پر مهر آقای مهندس و پیدا کردن مسیر کنگره لحظه به لحظه شاکر و سپاس گذار خداوند هستم و انشااله  که بیش از پیش عظمت کنگره را درک کنیم چرا که کسی که عظمت کنگره را درک کند به نظر من از کوچکترین خدمتی نمی گذرد و لو برداشتن یک آشغال از زمین کنگره باشد٬ حتی حاضر نیست یک دقیقه از جلسه را دیر بیاید.

 مطمئن باشید کسی که ساعت 3و ربع یا سه  ده دقیقه  میاید یا کسی که ساعت 4 خودش را می رساند و در جلسه حضور پیدا میکند هنوز درک نکرده  که کنگره کجاست البته کسانی که شرایط خاصی دارند منظور من نیست  و کسی هم که شرایط خاصی دارد باید دلش بتپد و ناراحت باشد که چرا 5 دقیقه از حرفهای استاد را از دست می دهد . حواستان باشد که سر ساعت در کنگره بیایید چونکه ما اولین چیزی که در کنگره یاد می گیریم نظم است و کسی که 3 و ربع می آید خودش می گوید که من بی نظم هستم پس باید تلاش خودتان را بکنید که سر وقت بیایید. اگر دیر می رسید آیا ناراحت هستید یا نه؟ و اگر ناراحت نمی شوید درون خودتان بروید و فکر کنید که کجا می آیید !

 در ادامه خانم زهره چند پیام از مرزبان های محترم  بیان کردند.

 •  حضور به موقع. وقتی می دانیم که مراسم تجلیل از استادی است و پیش کسوتی  چون خانم مرجان استاد جلسه است اما باز اجازه نمی دهیم که کمی زودتر بیایم  این از منیت ماست دستور آقای مهندس و مرزبانان هم بوده که سر لژیون این را تاکید کنیم .

 • رهجوهایی که طلاق گرفته اند نمی توانند در کنگره بیایند.اگر به هر طریقی طلاق گرفتید نعمت کنگره را از دست می دهید .


 • موقعی که استاد صحبت می کند حق ندارید که نشریات بروید و سی دی بخرید یا راهنما را صدا بزنید. اگر  حل مشکلتان برایتان ارزش دارد و من را قابل می دانید لطفا سر ساعت دو و نیم بیایید راهنما موظف است که سر ساعت دو و نیم در اینجا حضور پیدا کند و این باعث بی نظمی می شود که راهنما در حیاط با رهجو صحبت کند.


 •  باید سرساعت شش و ده دقیقه  جلسه را ببندیم چشم گفتن به قوانین آموزش بالایی دارد .


 • مسافری که فقط برای سفر سیگار می آید همسفرش نمی تواند به کنگره بیاید .


 • در جلسه ،در مشارکت ها، در اعلام سفر ها کلمه  مسافرم برگشت خورده را استفاده نکنیم چون تازه واردین شاید ناامید شوند چون ما ایمان داریم همه اینجا جواب می گیرند حواسمان باشد ناخواسته کسی را ناامید نکنیم .


 • وقتی لژیون خدمت گذار  می شویم آشغال و بازیافت را جدا کنیم . و بتوانیم  این را در زندگی هم اجرا کنیم و تک تک این ها برای ما آموزش است  .در جامعه ای که این قدر آلودگی هوا وجود دارد  نقش من چیست؟ هوا که آلوده است !زمین هم که آلوده است! چه اتفاقی خواهد افتاد؟! خیلی وقت ها سرمان شلوغ است و این موارد را رعایت نمی کنیم اما از یک تکه کوچک شروع کنیم تا به فرمان عقل برسیم  از کار در کنگره ما به فرمان عقل برسیم .


 • مادرانی که بچه می آورند مسئولیت بچه با خودشان است اگر شیطونی کردند خودشان باید بچه ها را آرام کنند .


 • سعی کنید حضورتان را در روز پنج شنبه پررنگ تر کنید و اگر خدمت می کنید قبل از ساعت 5 اینجا باشید . کسی که روسری سفید ندارد نمی تواند خدمت بگیرد


 • حضور در امتحانات باید پررنگ باشد . خیلی سختی ها ها پشت این قضیه هست که چه کسی سوال در آورد صندلی بچیند و..مطمئن باشید که خیلی درگیرند که این آزمون ها را بگیرند پس باید جدی بگیریم 

  .

 • کسی که می خواهد خدمت مشاوره تازه واردین بگیرد باید در امتحانات  داخلی شرکت کند.


 • رفت و آمد با همسفری که مسافرش دنبالش می آیدممنوع می باشد .


 • برای بقل کردن فقط یک طرف همدیگر را بقل می کنیم به خاطر رعایت بهداشت به هیچ عنوان دست و روبوسی نمی کنیم .


 • به مرزبانان به خصوص مرزبان آقای کشیکی که دم در دوشنبه ها می ایستد احترام بگذاریم وهر جا که ایشان بگوید ما باید ماشین را پارک کنیم.


جهان بینی ورزش

همسفر فهیمه :خدا را شکر می کنم که توانستم امروز به کنگره بیایم و در این جشن پر شکوه شرکت کنم . تجربه خودم را  در مورد  نقش  مهم ورزش  در درمان من و مسافرم و شروع حرکت من بیان می کنم .

من علی رقم اینکه خانم زهره به من می گفتند چرا  به ورزش نمی آیید . همه اش می گفتم که من فقط یک جمعه را دارم و می خواهم برای خودم باشم و اصلا فکر نمی کردم که ورزش مکملی است برای درمان .من در مرکز درمانی که کار میکنم بهترین متخصصان ورزش را برای درمان پیشنهاد می کنند و من خدا را شکر می کنم که در کنگره برنامه ریزی هایی وجود دارد و پشت آن تفکر عمیقی است و واقعا  آقای مهندس گوهری هستند که ما باید قدر آن را بدانیم که گفته اند که ورزش باید کنار درمان اعتیاد قرار گیرد یعنی حتما لازم وملزوم هم هست که یک مصرف کننده و منی که مصرف کننده نیستم به علت عملکرد بد سیتسم ایکس لازم دانستند ورزش کنم چون میزان دوپامین مترشحه در ورزش به اندازه هیچ دارویی نمی تواند باشد .در اوج حال بدی مسافرم به ورزش آمدم و با اینکه هیچ چیزی هم را هم درست بلد نبودم بدمینتون  هم مثل الان شکل نگرفته بود به صورت معمولی بازی میکردیم و من احساس کردم که آنجا ضعیف هستم و همیشه آقای مهندس می فرمایند: که ضعیف پایمال است و از آنجایی که دوست نداشتم در هیچ زمینه ای ضعیف باشم تصمیم گرفتم به باشگاه بروم  و شروع به بازی کردم و با آمدنم به بازی همه چیز یادم می رفت ورزش به من انرژی می داد و  با ورزش حرکتم را شروع کردم . من  در بازی تمام مشکلاتم از یادم می رود. از شما می خواهم که ورزش را جدی بگیرید و نباید به فکر برد و باخت باشیم و به قول آقای مهندس یا می بریم یا می بازیم که می آموزیم . ما خیلی تخریب داریم سعی کنیم سلامت جسممان را دریابیم و به قول خانم مرجان وقتی نمی تواند به سالن برویم در منزل ورزش کنیم . از ورزش انرژی بگیریدورزش  روی من تاثیر مثبت داشت و با ورزش انرژی گرفتم و درمانم کامل تر شد.

همسفر حکمت : در سفر اول وقتی آموزش گرفتم به خانم اعظم می گفتم که من سی دی ها را کار می کنم آموزش هم می گیرم اما انرژی ندارم خانم اعظم گفتند که آنها جهان بینی است باید جسمت را درست کنی ووقتی که ورزش را در برنامه ام قراردادم و با توجه به اینکه قبلا خیلی شور و نشاط داشتم و مدتی شور و نشاطم کم تر شده بود ورزش خیلی بهم  کمک کرد که حالم بهتر شود وبه مسافرم هم کمک کرد . کسی که در طول عمرش اصلا ورزش نمی کرد برای خودش لباس ورزشی خریدو مرتب  صبح جمعه برای ورزش آماده میشد من هم واجب می دانستم که ورزش کنم . من در ابتدا والیبال می رفتم که چون اصلا ورزش نمی کردم کمی بدن درد داشتم و بعد دارت را شروع کردم و خیلی انرژی گرفتم و در مسابقات که رفته بودیم برایم جالب بود که بچه هایی که می باختند  می گفتند که شما بردید وما آموختیم .برنامه استخر هم شرکت می کردم و در روحیه ام تاثیر داشت و احساس  سبکی می کردم . ورزش پارک را شرکت می کنم و اگر نتوانستم در منزل این کار را انجام میدهم و بااینکه سال گذشته به خاطر بیماری های جسمی ام بارها به بیمارستان می رفتم الان که ورزش می کنم بسیاری از بیماریهای جسمی ام برطرف شده است .

همسفر اعظم : همانطور که مسافران ما اوتی میخورند که جسمشان درست شود ماهم باید ورزش کنیم و من عینا تجربه کردم و من وقتی قبلا مسافرم به منزل می آمد و می خوابید بیرون می زدم و شاید یکی دو ساعت پیاده می رفتم ووقتی بر می گشتم  انرژی عجیبی داشتم و سیستم ایکسم فعال می شد .

خانم زهره : تمام تلاش کنگره این است که شخصی که وارد کنگره می شود چه  مسافر چه همسفر باید دوره درمان را با راندمان بالایی سپری کند. فرقی نمی کند ،همه داغون هستیم .اگر مسافران فکر کنند که اوتی به تنهایی می تواند جوابگوی درمانشان باشد این تفکر غلط است و من همسفر هم انتظار داشته باشم فقط با سی دی نوشتن و آمدن و رفتن به کنگره حالم خوب شود این هم تفکر درستی نیست. ما در کنگره یاد می گیریم که درمان یک پک ( مجموعه) است که اگر اینها را انجام دادیم درمان صورت می گیرد و اگر مسافری و همسفری که در کنار همه این سی دی نوشتن ها و آمد و رفتن ها به 50 یا 60 درصد درمان رسیده است با ورزش کردن  می تواندبه 90 درصد بازدهی درمانش را برساند .اگر می خواهیم به 90 درصد سلامتی و آرامش برسیم ورزش را جدی تر بگیریم حتی در منزل این کار را انجام دهیم .

جهان بینی ورزش یعنی دید ما نسبت به ورزش که برای چه ورزش می کنیم ؟ما ورزش می کنیم برای خود ورزش. برای سلامتی جسم و روان و جهان بینی .  اخلاق در ورزش مهم است . آقای مهندس می فرمایند: اگر قهرمان جهان باشید اما جهان بینی بلد نباشید قهرمانی ده شاهی برای من ارزش ندارد. پس  اخلاق بسیار مهم است. نتیجه مهم نیست، بردو باخت مهم نیست. وقتی این را در ورزش یاد می گیرم در منزل هم  باید یاد میگیریم که همیشه ما نباید ببریم .  ورزش باید از نان شب هم واجب تر باشد حال ببینید چقدر این را عملی میکنید .

ما با ورزش کردن یاد می گیریم که در لحظه حال زندگی کنیم وقتی ورزش می کنیم باید ذهنمان هم در ورزش باشد تا انرژی لازم را دریافت کنیم.و اینگونه در لحظه حال زندگی کردن را یاد می گیریم .

همسفر مهری : من دیسک کمر داشتم و دکتر به من گفتند که باید عمل کنی و من استخر و پیاده روی را پیشه خودم کردم و به طوری که مرتب استخر می رفتم و دیسک کمرم  خوب شد .


 موضوع مورد بحث هفته اینده: سی دی آسیب شناسی

نویسنده: همسفر رویا
طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 

تاریخ : یکشنبه 17 دی 1396 | 10:56 ب.ظ | نویسنده : همسفر رویا | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.