به نام خداوند هستی بخش

روز دوشنبه مورخ 26/04/96 لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی خانم زهره با دستور جلسه  ادامه سی دی کمان و سی دی پردازش آغاز به کار نمود.

عشق و محبت یک بهایی دارد.....

از طریق صراط مستقیم انسان دیر به مقصد می رسد اما برای همیشه می رسد.این همان پیام سفر اول است که می گوید همسفر گرچه تو دیر به مقصد می رسی ولی سالم و  کامیاب  خواهی رسید ...در ابتدا خانم زهره راجع به خدمت کردن در کنگره صحبت کردند که هر چه زودتر بیایید بهتر می توانید خدمت کنید حتی اگر لژیون خدمت گذار نباشید همچنین فرمودند اگر مهمان دار شدید فقط از مرزبان حق گرفتن نامه دارید و از کسی دیگر حق ندارید چیزی بگیرید و به نگهبان جلسه تحویل دهید و تاکید کرند که همسفران نسبت به دستور جلسات خیلی ضعیف عمل می کنند و باید به دستور جلسات هفتگی اهمیت بیشتری بدهید و تحقیق و فکر کنید نسبت  به دستور جلسات و آماده بیایید . سی دی هفتگی هم کار شود .

 در ابتدا سوال همسفر سمیه که در هفته قبل سوال شده بود جواب داده شدفرق بین کینه و انتقام :

 جواب همسفران :نفرت وکینه زیر مجموعه انتقام هستند و چون ما از کسی که چیزی بهمان  گفته نفرت و  تنفر پیدا میکنیم باعث می شود که فکر انتقام در سر ما بیاید و کار نیروهای منفی می باشد ولی اگر عاقل باشیم می توانیم جواب نیروهای بازدارنده را بدهیم و صفات ضد ارزشی زیر مجموعه هم هستند همچنین اگر بخواهیم مثل یک میکروسکوپ عمل کنیم آن باعث می شود چیزهای منفی را زیاد ببینیم و باعث انتقام شود ولی اگر مثل یک تلسکوپ عمل کنیم می توانیم نکات مثبت را بزرگ ببینیم و فکر انتقام نکنیم .

 جواب خانم زهره : در جهان بینی ۲ گفته می شود که  ساختارها دو هدف را دنبال می کنند ۱-رشد و توسعه ۲-حفظ و بقا. و برای این کار ساختارها به  صورت شبکه ای عمل می کنند یعنی به هم کمک می کنند. ساختارهای مثبت به هم کمک می کنند و ساختارهای منفی به همدیگر کمک می کنند. مثلا ساختار گذشت٬صبر٬بخشش٬مهر و ... به همدیگر کمک می کنند و ساختار قیاس٬ حسادت٬کینه٬ نفرت٬ انتقام به همدیگر کمک می کنند که اکثر صفات ضدارزشی زیر مجموعه صفت منیت است.به همین خاطر است که می گویند جهالت مثلثی است با سه ضلع ترس٬منیت و ناامیدی که ضلع منیت از همه کشیده تر است.یعنی وقتی تو منیت داری دچار کینه می شوی و کینه که زیاد شد وارد بازی ادامه دار انتقام می شوی.

 سوال همسفر سمیه : انسانها اصولا وقتی صفتی را در کسی می بینند و از آن صفت خوششان می اید عاشق او می شوند حالا اگر آن فرد با توجه به وادی دهم که صفت گذشته در انسان صادق نیست آن صفتش را از دست داد تکلیف چه می شود؟ چون نظرمون نسبت به آن شخص عوض می شود ؟ !

خانم زهره : پاسخ این سوال در سی دی گره عشق داده شده وقتی انسان صفتی را در کسی ببیند و از آن صفت خوشش بیاید عاشقش می شود چرا ؟ چون خودش در گذشته آن صفته را داشته و الان  به هر دلیلی این صفت را از دست داده و وقتی در طرف مقابل آن صفت را می بیند از او خوشش می آید چون صفتی که از من ربوده شده در من یک کششی ایجاد میکند که  من از طرف مقابلم خوشم می آید. آن موقع است که ضربان قلبم بالا می رود تنفس سخت می شود فشار خون بالا می آید و این حالات عشق٬ به وجود می آید  و اما اگر بعد از مدتی طرف مقابلمان آن صفت را از دست داد برای اینکه ما آسیبی نبینیم و بتوانیم تعادلمان را حفظ کنیم ما  باید آن صفت را در خودمان ایجاد کنیم مثلا اگر ما از صداقت فرد خوشمان آمده و الآن دیگر صداقت ندارد ما باید صداقت را در خودمان ایجاد کنیم آن موقع آسیبی نخواهیم دید و این را هم بدانیم که عشق بهایی دارد و باید بهایش را بپردازیم وقتی که صبر می کنیم یعنی اینکه  دارم بهای عشقم را می پردازم صبر ، استقامت و محکم بودن و ...یعنی بهای عشق را پرداخت کردن.

ادامه سی دی کمان

خانم زهره : در جلسه قبل گفتیم محبت یعنی دوست داشتن کسی یا چیزی به خاطر خود شخص در حالی که خود نیز از این دوست داشتن لذت ببری .و گفتیم که این نوع محبت و این نوع دوست داشتن همین طوری امکان پذیر نیست چون پایه ی عشق معرفت٬جهان بینی و آگاهی است و معرفت همان دانایی است و دانایی چیزی نیست جز آموزش٬ تجربه و تفکر.

انسان هر چه عاقل تر عاشق تر یعنی هر چه دانایی انسان بالا رود عشقمان بالا می رود من اگر ندانم کمک راهنمایی چیه و دانایی نسبت به جایگاه کمک راهنمایی نداشته باشم که  نمی توانم عاشق جایگاه کمک راهنمایی شوم من اگر ندانم چرا باید درکنار یک مسافری که مصرف کننده است و اذیت می کند قرار دارم نمی توانم عاشقش شوم. کنگره دارد دانایی ما را بالا ببرد تا به وادی چهارده و به وادی عشق برسیم.

اگر کسی به این محبت برسد دیگر اختیارش دست خودش نیست عشق او را می کشد و یقه او را می گیرد خیلی وقتها با خود می گویید من نمی دانم چرا با این همه سختی زندگی می کنم؟ آن عشق است که سختی ها را تحمل میکنید. و مطمئن باشید که آن عشق معجزه می کند.هستی بر پایه  عشق است .

روشن روان عاشق از تیره شب ننالد         داند که روز گردد روزی شب شبانان

باور مکن که من دست از دامنت بدارم    شمشیر نگسلاند پیوند مهربانان

چشم از تو برنگیرم ور می‌کشد رقیبم     مشتاق گل بسازد با خوی باغبانان

من اختیار خود را تسلیم عشق کردم     همچون زمام اشتر بر دست ساربانان

محبت دو سر یک کمان بی انتهاست یعنی چه؟

همسفر مرضیه: یعنی محبت آغاز و پایان مشخصی ندارد از گذشته بوده در حال ادامه دارد و در آینده هم هست یعنی از گذشته آغاز شده از روز الست و اینجا هم ادامه اش هست و اگر واقعی و حقیقی باشد بعد از مرگ هم هست.یعنی محبت بقا دارد.

 محبت قرار دادی نیست یعنی چه؟

همسفر رویا : محبت قراردادی نیست یعنی  نمی توانیم بگوییم چون رابطه های خونی و قراردادی است پس محبت هم هست. چون احتمال دارد دو برادر رابطه خونی داشته باشند ولی اصلا باهم خوب نباشند و اصلا همدیگر را دوست نداشته باشند.پس متوجه می شویم محبت قرار دادی نیست.

محبت صوری نیست یعنی چه؟

صوری نیز نیست یعنی اینکه  من نمی توانم قول بدهم که از امروز تو را دوست داشته باشم تو هم قول بده من را دوست داشته باشی.

محبت اتفاق نیست یعنی چه؟

 یعنی بر اساس یک حکمتی هست و ازدواجمان بر اساس حکمتی بوده است نه اینکه یک اتفاق بوده باشد و این پرونده اش می خورد به صور پنهان انسان.و اینکه گاهی می گوییم من فلانی را آنجا دیدم و عاشقش شدم ای کاش نمی دیدم درست نیست.

 سوال همسفر سمیه : آیا اگر بگوییم که محبت و ازدواج بر اساس حکمت بوده این مبنی بر این نیست که ما در ازدواج دیگر تحقیق نکنیم و بگوییم که مصلحت و حکمت بوده است؟

جواب خانم زهره : این یعنی سلب مسئولیت از شخص این دو قضیه کاملا متفاوت است. و از خانم سمیه خواستند که هفته دیگر در مورد این سوال فکر کنند و پاسخشان را در لژیون عنوان کنند.

عشق و محبت یک بهایی دارد.

همسفر فهیمه  : عشق و محبت بهایی دارد  باید قیمتش را پرداخت کنیم یعنی اگر شخصی عاشق کسی باشدو آن شخص سرطان بگیرد بگوید با آن شخص زندگی نمی کنم ارزش عشقش به اندازه ی سلامتی آن فرد است و کسی که عشق به میهنش دارد باید در صورت جنگ بجنگد و از میهنش دفاع کند و کسی که به کنگره عشق دارد باید خدمت کند به سبد کمک کند و به زبان نگویید و در عمل به کنگره نشان دهید. اعمال تو نشان می دهد که چقدر عاشق کنگره هستی.

اگر عشق باشد صبر می کنی٬ سختی تحمل می کنی٬ حرمت نگه می داری و ... این یعنی عشق وجود دارد و تو داری بهای عشقت را پرداخت می کنی.اما اگر عشق نباشد حاضر نیستی بهایش را پرداخت کنی.

همسفر سمیه : من یادم به امام حسین افتاد که امام حسین خونش را ، بچه های خود را بهای عشقش کرد و ما که خاک زیر پای این بزرگواران هم نیستیم باید بفهمیم بهای عشق چیست .

سی دی پردازش

ما چون تعریف درستی از  بعضی از مطالب نداریم به گمراهی کشیده می شویم مثلا می گویند ترک اعتیاد  .در صورتیکه اعتیاد را نمی شود ترک کرد بلکه باید درمان شود . انسان با ربات فرق دارد ما به ربات برنامه می دهیم که این کار را بکن یا نکن و اگر شب شد این کار را بکن و هیچ موقع ربات هوشمند نداریم . ما فقط یک سری برنامه به ربات میدهیم و آن عمل می کند . به انسان ما نمی توانیم بگوییم این کار را بکن و آن کار را بکن چون مختار است و می تواند هر کاری که خودش اراده اش را کرده انجام دهد هر انسانی خودش مسئول کارهایش هست آقای مهندس می گویند بعضی از افراد نزد من می آیند که چه کار کنم چه کار نکنم ؟ من نمی توانم به کسی بگوییم این کار را بکن یا نکن خود شخص باید تصمییم بگیرد. ما وقتی خواندن و نوشتن را یاد گرفتیم تمام کلمات را مثل لیوان و آب و.. را یاد نگرفتیم یک سری حروف را به ما دادند و یک سری قوانینی را یاد گرفتیم و توانستیم با سر هم کردن آنها نوشتن و خواندن را یاد گرفتیم. در زندگی هم همین طور است ما باید قوانین و آموزش هایی را یاد بگیریم و خودمان مسیر راهمان را انتخاب کنیم شاید در مسیر راه یک سری راهنماها باشند که به ما کمک کنند که آن هم در حد راه نشان دادن .نه اینکه بگویند که این کار را بکیند یا نکنید.مثل درمان اعتیاد که شخص معتاد باید راه را خودش پیدا کند و راهنماها می توانند به آن در انتخاب مسیر کمک کنند.

روان یعنی  خلق وخو   و  بعضی افراد می گویند ترک اعتیاد و می خواهند با قرص و دارو روان کسی را درست کنند کسی نمیتواند با دارو یکه شبه روان کسی را درست کند . روان  هم مربوط به جسم است و هم مربوط به جهان بینی و باید با جهان بینی و تعادل سیستم ایکس درست شود .

بعضی از افراد برای حل مشکلشان به سراغ دعانویسان و جادوگران می روند می خواهند مشکلشان را حل کنند در صورتیکه هر کسی خودش باید مشکلش را حل کند آنها آنقدر در زندگیشان مشکل دارند چه رسد به اینکه بتوانند مشکل ما را  حل کنند.

خانم زهره : به جسم تان ارزش بگذارید که خیلی مهم است با تغذیه ، ورزش کردن ، چون روان انسان  مجموعه ای از جسم و جهان بینی اوست. این سه ضلع یعنی جسم ٬ روان و جهان بینی خیلی مهم است چون پایه زندگی ما بر این سه ضلع است و هر کدام را ضعف دارید درست کنید.

چرا ما در در آموزشهای کنگره اینقدر در مورد زندگی قبل از مرگ و پس از مرگ صحبت می کنیم چون داریم روان را هم درمان می کنیم و این اطلاعات روی دیدگاه و جهان بینی ما تاثیر دارد و جهان بینی ما روی روان ما تاثیر دارد.

همسفر افسانه : به جوهره وجودی خودمان ارزش قائل شویم که صور پنهان است و صور پنهان عقل و نفس و روح است و جسم تن پوشی بیش نیست مهم  روان ماست .

وقتی ما مطلبی را دانستیم  باید روی آن اول تفکر کنیم و پردازش کنیم و بعد عمل کنیم.

مرحله اول= بلد بودن و دانستن مطلب٬ مرحله دوم= تفکر کردن و تجزیه و تحلیل کردن مطلب( پردازش)٬ مرحله سوم= عمل کردن و امتحان دادن

 ویل للمطففین وای برکم فروشان این آیه مربوط به خیلی ها می شود مثل کسی که از آموزشش کم می گذارد یا از محبت یا وکیلی که از وقتش کم می گذارد .

وای بر نمازگزاران ما نماز نمی خوانیم که فقط یک کاری کرده باشیم باید روی آن تفکر کنیم و در زندگی عمل کنیم .

و اگر بتوانیم در مرحله دوم پردازش کنیم یعنی بتوانیم مطالبی را که یاد می گیریم خوب تجزیه و تحلیل کنیم جلوی بسیاری از اشتباهاتمان گرفته می شود و قطعا بسیاری از کارهای اشتباه را تکرار نمی کنیم.

از طریق صراط مستقیم انسان دیر به مقصد می رسد اما برای همیشه می رسد.این همان پیام سفر اول است که می گوید همسفر گرچه تو دیر به مقصد می رسی ولی سالم و  کامیاب  خواهی رسید .

انسانهایی که می خواهند از راههای مقطعی٬ کوتاه و کلاه گذاشتن سر دیگران به چیزی برسند اینها فکر می کنند می رسند. همانطور که سن بچه هیچ وقت به سن پدر و مادر نمی رسد عقل و شعور ما هم هیچ وقت به عقل و شعور کائنات نمی رسد و ما هیچ وقت نمی توانیم  در این سیستم سر هستی کلاه بگذاریم چون سیستم کائنات خیلی هوشمند است.یعنی از راههای ضدارزش به هیچ چیزی نمی رسیم.

 سوال همسفر فهیمه الف: آیا در صراط مستقیم میشود خیلی طولانی شود و کسی به مقصدش نرسد و یا به نتیجه نرسد؟

 جواب همسفران : اگر خواسته تان خالص باشد و هدف داشته باشید حتما می رسید. مقصد در صراط مستقیم یعنی رسیدن به آرامش. هدفمان را باید آرامش خودمان بگذاریم.درمان مسافر ما هدف ما نیست اما مطمئن باشید در زمان مشخص و مقرر مسافر شما هم رها می شود . تصویر سازی مثبت می تواند در رسیدن ما به هدفمان کمک کند . در صراط مستقیم خداوند بهترین ها را برای انسان روزی میکند و مهم این است که خود انسان از آن لذت ببرد .

موضوع هفته آینده:ادامه سی دی پردازش و وادی دوم

پیروز باشید.

نویسنده: همسفر رویا

 
طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها: عملکرد لژیون، سی دی کمان، سی دی پردازش،  

تاریخ : پنجشنبه 29 تیر 1396 | 12:15 ق.ظ | نویسنده : همسفر رویا | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.