به نام خالق هستی بخش

در باب دستور جلسه هفتگی؛ «وادی دوم و تأثیر آن روی من»

به قلم؛ کمک راهنما همسفر زهره

من باید خودم را باور کنم، باور کنم که انسان ارزشمندی هستم و اگر نباشم در سیستم کائنات اختلال ایجاد می‌شود ما همه باهم سیستم هستی را سرپا نگه‌داشته‌ایم...


از وادی یک به وادی چهاردهم می‌رسیم و از وادی چهاردهم به وادی یک؛ اما به‌راستی چرا هر چه وادی‌ها را مرور می‌کنیم برای ما کهنه نمی‌شوند و همیشه تازگی و جذابیت خود را دارند؟! زیرا حقیقت هستند و چیزی که حقیقت باشد هرگز کهنه نخواهد شد.

به نظر من چهارده وادی کتاب عشق؛ صورت‌مسئله‌های زندگی ما هستند به عبارتی معلوم‌ مسئله‌های ما در زندگی هستند، اگر من در زندگی با هر مشکل یا مسئله‌ای مواجه شوم وقتی تیتر وادی‌ها را به ترتیب کنار هم بگذارم گویی در این مسئله، من چهارده‌ معلوم دارم و یک مجهول، پس به‌این‌ترتیب حل مسئله برای من بسیار آسان می‌شود چون قطعاً با این‌همه معلوم، می‌دانم که چگونه و با چه تفکری باید حرکت کنم تا به آنچه می‌خواهم برسم.

و اما این هفته در کنگره 60 موضوع وادی دوم با عنوان «هیچ موجودی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی‌نهد، هیچ‌یک از ما به هیچ نیستیم حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم» است. این وادی ارزش انسان و تمامی موجودات هستی را برای ما یادآور می‌شود. وادی دوم جهان‌بینی را روی خود من برمی‌گرداند؛ که من خودم را چگونه انسانی تصور می‌کنم؟ آیا انسانی که خود را بیهوده و بی‌ارزش می‌پندارد، یا انسانی که خود را موجودی باارزش تلقی می‌کند؟

ما یک‌زمانی در درون خود فرومی‌رویم و چون خواسته‌های خود را در دوردست‌ها می‌بینیم ناامید می‌شویم و با خود می‌گوییم من برای چه به دنیا آمده‌ام؟ یا اکثر افرادی که با مشکل اعتیاد خود یا عزیزانشان مواجه هستند تا زمانی که راه صحیح درمان را پیدا نکرده‌اند وقتی راه‌های زیادی را برای خروج از این مشکل می‌روند و به نتیجه نمی‌رسند چیزی جز شکست و ناکامی عاید آن‌ها نمی‌شود و وقتی مشکلات دیگر هم به آن اضافه می‌شود حس‌هایی چون ترس، حقارت، سرافکندگی، ناامیدی و درنهایت احساس بیهودگی آن‌ها را احاطه می‌کند، حال باوجوداین حس‌ها به اینجا می‌رسند که ای‌کاش به دنیا نیامده بودیم، ما را عوضی زاییده‌اند، من که کاری از دستم برنمی‌آید پس انسان بیهوده‌ای هستم.

احساسات درون انسان بسیار مهم هستند چون همۀ زندگی، احساس ما نسبت به خودمان و موضوعات دیگر است، این احساس است که تعیین می‌کند که آیا من از زندگی لذت ببرم یا با سختی و عذاب زندگی را سپری کنم. وقتی به این نقطه می‌رسی که حس می‌کنی انسانی هستی که به هیچ دردی نمی‌خوری قطعاً با این جهان‌بینی ادامۀ سفر زندگی، برای تو سخت می‌شود و حتی اگر هم حرکت و تلاش کنی بی‌نتیجه است چون تو خودت را باور نداری پس هیچ‌کس حتی کائنات هم تو را باور نمی‌کند و به آنچه می‌خواهی نمی‌رسی.

 اما چرا انسان به این نقطه می‌رسد چون خود و نیروهای درون خود را دست‌کم می‌گیرد. بسیاری از آدم‌ها به توانایی‌های درون خود اشراف ندارند، درون ما مثل یک آتشفشان آرام است، کافی است من در مسیر ارزش‌ها قدم بردارم تا توانایی‌ها و نیروهای درونم را حس کنم. این نیروها می‌توانند انسان را از یک وضعیت به یک وضعیت دیگر تبدیل کنند و به دلیل قدرت آن‌ها و خفته بودن آن‌ها در متن وادی به قله‌های آتش‌فشان تشبیه شده‌اند.

من باید خودم را باور کنم، باور کنم که انسان ارزشمندی هستم و اگر نباشم در سیستم کائنات اختلال ایجاد می‌شود ما همه باهم سیستم هستی را سرپا نگه‌داشته‌ایم، هر موجودی را که می‌بینیم حتی آن‌هایی را که بیهوده می‌انگاریم حتی کسانی که دیوانه می‌پنداریم، هرکدام یک دنیا یا کهکشانی از مطلب و تجربه درون آن‌ها نهفته شده است. این وادی به ما می‌گوید نه خودت را بیهوده فرض کن و نه هیچ انسان یا موجود دیگری را. حتی اگر در پایین‌ترین نقطه جهنم هم باشیم باز هیچ نیستیم و اگر فکر کنیم که هیچ هستیم به سمت نابودی پیش خواهیم رفت.

گاهی خود انسان به این باور می‌رسد که هیچ است و گاهی دیگران با رفتار و کلام و احساسشان نسبت به ما باعث می‌شوند که انسان این‌چنین تصوری از خودش داشته باشد که هیچ است اما در متن وادی مطلب زیبایی داریم که «در ادامه، کار و کوشش ما به نتایجی می‌رسد که در توانایی‌های ما خلل وارد نگردد.» زمانی دیگران می‌توانند به من آسیبی بزنند که من هنوز خودم را باور نداشته باشم وقتی من از جانب دیگران آسیب‌پذیر می‌شوم این نشان می‌دهد که من انسان ضعیفی هستم و نیاز دارم هنوز روی خودم کارکنم.

اما چه کنیم که احساس بیهودگی نکنیم؟

حال بد من و حال خوب من و تمامی احساساتی که به من دست می‌دهد از درون من سرچشمه می‌گیرد. برای خارج شدن از این حس بیهودگی باید هزینه کرد، برای تغییر تفکر باید وارد عمل شد، باید تن به تغییر داد و برای تغییر بایستی حرکت کرد باید روش زندگی کردن را عوض کرد.

خیلی اوقات ناآرام هستیم، بی‌قرار هستیم، اما نمی‌دانیم علت چیست، این حالات ممکن است نشات گرفته از حس بیهودگی درون ما باشد چون خیلی وقت‌ها این حس پنهان است یعنی ما نمی‌توانیم به‌راحتی متوجه شویم که علت ناآرامی و سردرگمی ما از این حس هست؛ اما به‌هرحال هر چه باشد چه پنهان و چه آشکار برای تغییر این حس و احساس باارزش بودن کردن، بایستی حرکت کرد و روش زندگی کردن را تغییر داد.

انسان‌هایی که احساس بیهودگی می‌کنند اگر به برنامۀ زندگی روزمرۀ خود نگاهی بیندازند می‌بینند که همۀ وقتشان را فقط برای خود و خانوادۀ خود گذاشته‌اند، همۀ پولشان را فقط برای خود و خانوادۀ خود خرج کرده‌اند و از این هیچ‌گاه پایشان را فراتر نگذاشته‌اند. یکی از راه‌های خارج شدن از حس بیهودگی این است که اگر کاری از دستمان برمی‌آید برای دیگران انجام دهیم، خوشا به سعادت ما اعضای کنگره که بستر خدمت و کمک به دیگران برایمان فراهم است، چون کسی که خدمت می‌کند احساس مفید بودن و احساس رضایت درونی از خود پیدا می‌کند و این احساس بسیار باارزش است.

انسانی که احساس بیهوده بودن نمی‌کند، خودش را دوست دارد تا آنجا که می‌تواند به دیگران خدمت می‌کند، خودش را سرزنش نمی‌کند، حق اشتباه به خودش می‌دهد و برای اشتباهاتش خودش را می‌بخشد، برای موفقیت‌های کوچک خود را مورد تشویق قرار می‌دهد، از جسم خود مراقبت می‌کند و همیشه سپاسگزار است.

شاید یک انسان بارها ناامید شود اما مهم این است که وقتی دوباره امید به سراغش آمد ادامه دهد تا آن تکامل اتفاق افتد. تمام تلاشی که در کنگره انجام می‌شود؛ عزیزانی که در جایگاه‌های بالا خدمت می‌کنند، کسانی که در آبدارخانه خدمت می‌کنند، کسانی که نظافت می‌کنند، اعضایی که در سایت خدمت می‌کنند، کسانی که مقاله و دل نوشته می‌نویسند، همۀ این‌ها به خاطر این است که یک نفر دلش شکسته احیا شود، یک نفر که ناامید است امیدوار شود، امیدوارم این مقاله هم باعث شود یک نفر که باورش را نسبت به خودش و عزیزانش ازدست‌داده، دوباره باورش را به دست آورد.

در ضمن بهترین منبع برای مطالعۀ وادی دوم خود متن وادی و سی دی آن می‌باشد.

چون درختان ایستاده باشید.

با احترام؛ کمک راهنما هم‌سفر زهره‌ ت
طبقه بندی: استادی های همسفران لژیون،  مشارکتهای مکتوب، 
برچسب ها: کنگره 60، درمان اعتیاد، وادی دوم،  

تاریخ : جمعه 15 آذر 1398 | 11:35 ب.ظ | نویسنده : زهره | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات