به نام قدرت مطلق الله

امروز 11 آذر ماه ۱۳۹۸لژیون هشتم به استادی خانم زهره و دبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه نقش سی دی ها در آموزش + وادی پنجم راس ساعت ۱۶:۳۰با جمعی از همسفران عزیز آغاز بکار نمود.انسانهای امروزی انسانهای فقیری هستند از نظر تفکر واندیشه.  چرا که امروز انسانها بسیار بسیار به پوششان اهمیت می دهند بسیار بسیار به ظاهر اهمیت می دهند به طعم و مزه غذاهایی که می خورند اهمیت می دهند، دکوراسیون خانه چگونه باشد به خیلی چیزها داریم اهمیت میدهیم اما تنها چیزی که خیلی برای آن ارزش قائل نیستیم تفکر و اندیشه مان است، خیلی برای ما مهم نیست که داریم به چه چیزی فکر می کنیم، زیرا غافل از این هستیم که هر کاری که ما در جهان بیرون انجام می دهیم اول در تفکر و اندیشه مان آن را انجام می دهیم پس بسیار مهم است که الآن داریم به چه چیزی فکر می کنیم.

در ابتدا برای انتخاب دبیر لژیون رای گیری شد و خانم زهراپر برای هفت جلسه دبیری لژیون انتخاب شدند و در ادامه سوالاتی از 14 مقاله بخش اول خانم الهام طرح کرده بودند که قرار شد همه همسفران پاسخ دهند و هفته دیگر با خود بیاورند و خانم زهرا پن طرح سوالات مقاله دوم را برای هفته آینده برعهده گرفتند  و به دنبال آن تعدادی از بچه ها در مورد  نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش مشارکت کردند.

 خانم زهره :آقای حکیمی یک روز صحبت زیبایی را گفتند که به نظر من انسانهای امروزی انسانهای فقیری هستند از نظر تفکر و اندیشه.  چرا که امروز انسانها بسیار بسیار به پوششان اهمیت می دهند بسیار بسیار به ظاهر اهمیت می دهند به طعم و مزه غذاهایی که می خورند اهمیت می دهند، دکوراسیون خانه چگونه باشد به خیلی چیزها داریم اهمیت میدهیم اما تنها چیزی که خیلی برای آن ارزش قائل نیستیم تفکر و اندیشه مان است، خیلی برای ما مهم نیست که داریم به چه چیزی فکر می کنیم، زیرا غافل از این هستیم که هر کاری که ما در جهان بیرون انجام می دهیم اول در تفکر و اندیشه مان آن را انجام می دهیم پس بسیار مهم است که الآن داریم به چه چیزی فکر می کنیم. اگر دروغ می گوییم اول در تفکر و اندیشه آن دروغ را می گوییم اگر دزدی می کنیم اول در تفکر و اندیشه آن کار را انجام می دهیم، اگر حسادت می کنیم اول در تفکر و اندیشه این کار را می کنیم و بعد در جهان بیرون، اگر می بخشیم، محبت می کنیم، اول در جهان ذهن این کار را انجام می دهیم و بعد در جهان بیرون. پس بسیار مهم است که ما خوراک لازم را به تفکر و اندیشه مان برسانیم که سی دی های کنگره 60 و نوشتن آنها غذای تفکر و اندیشه ما هستند.

  ما انسانها گاهی به یک جایی می رسیم که همه چیز داریم ولی هیچی نداریم چرا چون به تفکر واندیشه مان خوراک نرسیده کاری که کنگره 60 می کند ورمز موفقیت اعضا در کنگره 60 این است که از طریق این سی دی ها به تفکر واندیشه ما خوراک می دهد ما باید افسار جهان ذهن را در دست بگیریم تا در زندگی به آرامش برسیم چه موقع؟آن موقع که ما مرتب امیدوار باشیم فکر مثبت کنیم وبه همه چیز خوش بین باشیم البته این ها توان می خواهد زیر بنای قوی می خواهد که آن دانایی است و چیزی که به دانایی ما کمک می کند و آن را بالا می برد آموزش مداوم است که بهترین آنها از طریق سی دی ها به ما می رسد من بارها گفتم شما وقتی به پزشک می روید و دارو به شما می دهد اگر آن ها را استفاده کردید حال شما خوب می شود همه ما با حال بد و دنیایی از ترس و نگرانی و اضطراب وارد کنگره شدیم یکی از مهمترین داروهای کنگره 60 این سی دی ها است.

 بعضی مواقع که سی دی نوشتن به ما لذت نمی دهد علت این است که با آن سی دی هم حس نمی شویم و فکر می کنیم برای کسی دیگر می گوید یا دلیل آن را نمی دانیم که برای چه باید بنویسیم، اهمیت و ارزش قلم و نوشتن را نمی دانیم. باید با سی دی ها حس برقرار کنیم طوری که احساس کنیم جانا سخن از زبان ما می گویی یعنی چنان به عمق سی دی برویم که انگار سی دی برای من می گوید.

 همسفر الهام :من قبلا وقتی مشکلی چه کوچک و چه بزرگ پیش می آمد تفعل به قرآن می زدم یا به کسی زنگ می زدم و با آن صحبت می کردم و یا به حافظ و کمی آرام می شدم ولی الان به گونه ای شده که من هفته ای یک بار تفعل می زنم به سی دی ها یا کتاب عشق و یک راه حل برای مشکلم پیدا می کنم و حالم خوش می شه .

همسفر زهرا پن: با توجه به گفته های آقای مهندس که پشت سخنان ایشان نکته ای نهفته است که سی دی ها را واو به واو بنویسید و من خودم یکی از آنها بودم که سی دی ها را می خواستم خلاصه بنویسم و زودتر تمام شود و نمی فهمیدم سی دی به من چه می خواهد بگوید ولی از آن موقع که شروع به نوشتن کامل سی دی ها میکنم خطم خوب شده حافظه ام قوی شده وآن ها قشنگ توی ذهنم می ماند وقتی مشکلی دارم سریع به طرف سی دی ها می روم.

 همسفر نسرین : آموزش هایی که آقای مهندس می دهند،به قول معروف مو لای درز آن نمی رود. توی آموزش و یادگیری خداوند دو تا چیز به ما داده یکی چشم و دیگری گوش ما با وسیله گوش یک چیز را یاد می گیریم یا از وسیله چشم که آن را می بینیم که به آن می گویند حافظه دیداری و شنیدنی .وآقای مهندس آمده اند آنها را تلفیق کردن این دو تا را با همدیگر که همزمان با هم که با شنیدن ما می نویسیم وهم از طریق گوش می شنویم و از طریق چشم می بینیم که این یادگیری در ذهن می ماند و هیچ کس یادش نمی رود و ملکه ذهن آن می شود.

 همسفر مهری :من وقتی برای رهایی به تهران رفته بودم از آقای مهندس خواستم یک نصیحت به من داشته باشند و گفتم آقای مهندس با توجه به سن وسال من چه نصیحتی به من دارید که من الان که دارم می روم یک نصیحت از شما داشته باشم و به من گفتند فقط سی دی بخوان گفتم همین، گفت همین و بعد از آن روز به محض اینکه حالم بد می شود و یا از کار بیکار می شوم فورا یک سیدی بر می دارم وگوش می کنم و می نویسم این گونه  نوشتن سی دی ها هم خطمان تند می شود وهمزمان ذهن قوی می شود و تمرکز می گیریم.

بعد از تمام شدن مشارکت ها ادامه وادی 5 به بحث گذاشته  شد.

 همسفر اعظم: جهان ذهن جهان فوق العاده پیچیده و حائز اهمیت است ما باید از جهان ذهن قدم به جهان عملیاتی و عمل بگذاریم جهان ذهن محلی برای تمرین این جهان وجهانهای بعدی است آن افکار وتفکرات ما زاییده جهان ذهن است همین طور خواسته های ما نماینده جهان ذهن ما هستند ما اگر خواسته هامون کنترل کنیم جهان ذهنمان را می توانیم مدیریت کنیم خواسته ها دو دسته هستند خواسته های معقول و خواسته های نامعقول ما فکر می کنیم خواسته های نامعقول به ما آسیب می زنند ولی خواسته های معقول اگر تعداد آنها زیاد باشد به ما آسیب می زنند اگر کسی جهان ذهنش را نشناسد نمی تواند از وادی 5 عبور کند.

همسفر فاطمه ن: جهانذهنی مقدمه و محل تمرین و برنامه ریزی برای جهان فیزیکی است که توسط تفکر این جهانها به وجود می آیند وساختارهای فکری و ذهنی را تبدیل به ساختارهای عملیاتی کنیم یعنی ساختارهای تفکری خود را از قوه به فعل در آوریم یعنی آن دسته از افکار که منطقی هستند را اجازه دهیم که وارد عمل شوند و آن دسته که منطقی نیستند آن ها را کات کنیم و برای اینکه ساختارهای ذهنی را به عملی تبدیل کنیم از حالت اضطراب،ترس،ناامیدی یا سایر نکات ها دور شویم باید پاکسازی را از خودمان شروع کنیم که پندار سالم،گفتار سالم،کردار سالم را همیشه در نظر داشته باشیم وقتی اندیشه و تفکرات ما سالم شدند به صورت خودکار و اتوماتیک دار به اجرا در می آیند دانستن تنها بدون اینکه آن خواسته ها مورد استفاده قرار نگیرند هیچ ارزشی ندارند فقط وفقط ما باید وارد عمل شویم.

همسفر نرگس: ساختارهای ذهنی یعنی تمام تفکرات که به ذهن ما می رسد آن تفکر که به ذهن ما می آید برای اجرای آن باید جهان بیرون باشد خوردن ساندویج یک تفکر است وبرای اجرای آن باید در جهان خاکی عمل کنیم و برای اجرای تفکرات ذهنی باید تزکیه وپالایش کنیم مثلا ما می خواهیم کاری کنیم آن ترس به وجود می آید و باید از ترس عبور کنیم وقتی از ترس عبور کردیم یکی از گام هایی است که به طرف ارزش ها برداشتیم.

خانم زهره: اگر در زندگی صبر و گذشت، محبت و ... را یاد نگیریم ،قطعا در جهان های بعدی هم دچار مشکل می شویم..در وادی پنجم میگوید که تنها راه تزکیه و پالایش اینستکه وارد عمل بشویم یعنی برای اینکه این صفات را کسب کنیم باید وارد عمل شویم. من یک مثالی می زنم اگر دقت کنید به دانش آموزان دبستانی اجازه نمی دهند که با خود ماشین حساب سر کلاس یا سر امتحان ببرند علت هم این است که آنها هنوز محاسبات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را بلد نیستند و باید خودشان وقت بگذارند، حل کنند تا یاد بگیرند اما وقتی وارد دوره دبیرستان یا دانشگاه می شوند اجازه می دهند که با خود ماشین حساب ببرند چون دیگر مطمئن هستند که اینها جمع و تفریق و ... را بلد شده اند. وقتی ما صفات ارزشی کسب کنیم انگار که به ما اجازه می دهند که همیشه یک ماشین حساب در دست داشته باشیم و با داشتن این ابزار زندگی راحتتری داشته باشیم که دکمه های آن به جای جمع و تفریق و اعداد ...،صبر و بخشش و مهربانی و مسائل زندگی ما هستند...، و به موقع میزنی و ازش استفاده میکنی .

دراین وادی میگه وقتی می خواهی وارد عمل بشویم، اگرپر از ترس و اضطراب و استرس باشی،یا اصلا اعتماد به نفس نداشته باشی یا ناامید باشی با این صفات که نمی توانی آنچه در جهان ذهنت هست وارد عمل کنی چه جوری می خوایی وارد عمل بشوی و اجرا کنی وقتی می ترسی، ناامیدی، نگرانی. اصلا با این صفات نمی شود وارد عمل شد باید بتوانی از این صفات خارج شوی و برای اینکه بتوانی از اینها خارج شوی باید هفت پله را اجرا کنی و بدون اجرا کردن این هفت پله هیچ جوری نمی توانیم به آرامش برسیم.

پله ی اول باید از ضدارزشها داری کنی تادچارترس و اضطراب نشوی چون کسی که دزدی می کند، دروغ می گوید، غیبت می کند همیشه در ترس و اضطراب رسوا شدن است،،پله دوم خودداری، یعنی کاری که نمی دانی خوبه یا بده را انجام نده. پله های بعدی صبر،قناعت،پس انداز،،تا حالا دقت کردیئ که چه جوری پس اندازکردن باعث آرامش میشه؟؟وقتی که من مثلا ده میلیون پس انداز داشته باشم آرامش بیشتری دارم..ولی کسی که هیچ پس اندازی نداره،نگران و ناراحت و اضطراب داره . در واقع کسانی که در کنگره در حال آموزش و تغییر هستند دارند آرام آرام این هفت پله را سپری میکنند بدون اینکه خودشان متوجه باشند. پس پله های وادی پنجم خیلی مهم هستند و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید برای رسیدن به آرامش این ها را اجرا کنیم.

همسفرزهراالف:درمورد پله ی اول،برگشت ازضدارزش ها:یعنی توبه،!از عمق تاریکی ها همون مسیری که رفتیم رابرگردیم و بیرون بیاییم.

همسفرزهراق:پله دوم خودداری.. مثلا،یه حرفی باشه و تو نمیدانی این حرف را باید بزنم یانزنم؟؟باید خودداری کنیم و این حرف را نزنیم.

همسفرنسرین: پله ی قناعت،طبیعت الگوی ماست و باید از طبیعت الگو بگیریم،که با کمترین امکانات بهترین محصولات رابه وجود می آورد..

همسفرنرگس:قناعت.قناعت باید در تمام سطوح باشد، تربیت فرزندان هم یک نوع قناعت است..من سعی میکنم به بچه هایم احترام بگذارم و توقع انها را یک مقدار پایین بیاورم..و جوری نباشد که پدر کارکند و فرزند فقط خرج کند..بعضی پدر و مادرها فکر میکنند اسمان بازشده و این بچه افتاده زمین..ما که بچه بودیم سالی یک جفت کفش می خریدیم ولی بچه های الان چی،،؟؟

خانم زهره: ماهمسفرهابایدبه بچه هایادبدهیم که اگر بابات مصرف کننده یا هر جور دیگری هست تو وظیفه داری که بهش احترام بگذاری،و این موقعی عملی میشه و اتفاق می افته که خودم احترام بگذارم به مسافرم و با زبان نیست باید خودم اول عمل کنم..اگر من بی احترامی بکنم بچه ام هم یادمیگیرد و پدرش را به عنوان بزرگ خانواده دیگر قبول ندارد این ها باعث مشکلات زیادی میشه ودردوران بلوغ بچه ها خودش را نشان می دهد آن موقع است که شما از اینکه بچه هایتان به پدرشان احترام نمی گذارند رنج می برید و اون موقع بایدبپذیرید که خودتان به آنها اموزش داده اید..  پله ی بعدی تجسس،قضاوت، غیبت.

همسفرفاطمه: تجسس دو نوع داریم..کسی که در نیروی انتظامی کار میکند.و دیگری تجسس کردن در زندگی دیگران،که کارضدارزشی است و روی افکارواندیشه ما اثرمیگذارد.                           همسفرنسرین:کسانی هستند که کارشان قضاوت کردن است و شغل انهاست،مثل قاضی..ولی تجسس و قضاوت و غیبت یک کارضدارزشی است و ما نباید این عمل ضدارزشی را انجام بدهیم.

 پس انداز  همسفرزهراپر:من مسافرم اصلا اهل پس اندازکردن نیست.ولی خودم دوست دارم پس انداز داشته باشم چون با پس اندازکردن قوت قلب می گیرم و ارامش دارم..و حتی اگر پول یه مانتو رامسافرم به من میداد.. سعی میکردم یه قیمت مناسب یا ارزون تر بخرم و بقیه را پس انداز می کردم..و امسال هم قصد دارم انشالله در لژیون سردارشرکت کنم.

توکل،رضا،تسلیم،همسفرمهری:توکل یعنی کاری راکه دارم انجام میدهم یک پشتوانه ای به نام نیروی برتر داشته باشیم

همسفرنرگس: توکل یعنی:یک خواسته ای داریم و تلاشمان را هم می کنیم و نتیجه را به خداوند میسپاریم می گوییم توکل می کنم به خدا،.رضا:اینکه اگر اون خواسته مطابق میل من بود و اجرا شد من خوشحال می شوم این میشه رضا،.تسلیم ما هیچ خواسته ای نداریم جز خواسته ی خداوند،..

خانم زهره:انسان وقتی در مسیر ضدارزشها حرکت می کند ،مثل این است که در قایقی نشسته و در مسیر حرکت آب رودخانه حرکت می کند، حتی اگر پارو هم نزند امواج رودخانه او را می برند، راحت حرکت میکنی و جلو می روی. آنجایی که پشیمان شدی و متوجه شدی که مسیری که می روی مسیر درستی نیست آنجا زمانی است که پارویت را به کف رودخانه می زنی که آب دیگر تو را جلوتر نبرد اینجا زمانی است که تو فهمیدی داری راه اشتباه می روی، اشتباهت را پذیرفتی، سخت است، توان می خواهد، باید محکم پارویت را نگه داری و آرام آرام مسیری را که رفتی برگردی این مسیر بر خلاف جریان آب است نیروی زیادی می خواهد که بتوانی بر خلاف جریان آب حرکت کنی تا به ساحل برسی چون مسیر ارزشها سخت است صبر سخت است، گذشت سخت است، بخشش سخت است اما برای رسیدن به ساحل آرامش باید حرکت کنی و از مسیر ضدارزشها برگشت کنی.

این مثال قایق و مثال ماشین حساب را زدم که هر جا در مسیر زندگی سخت مون شد و مشکلی پیش امد یادشون بیفتیم و استفاده کنیم.

با تشکرازاستادعزیزم خانم زهره ت.وتمام اعضای لژیون هشتم..ممنون از خانم اعظم عزیز بابت نوشتن قسمت اول سی دی وادی پنجم.

موضوع هفته آینده روز دوشنبه: وادی ششم

نویسنده: همسفر اعظم و همسفر زهرا پن

 
طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها: کنگره 60، وادی پنجم، نقش سی دی ها،  

تاریخ : شنبه 16 آذر 1398 | 11:44 ق.ظ | نویسنده : همسفر اعظم | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic