به نام قدرت مطلق

امروز 5شنبه 4 مهرماه 1398 لژیون هشتم به استادی خانم زهره   با دستور جلسه سی دی سبزه ها با حضور همسفران عزیز اغاز به کار گردید.

بچه ها فرصت سوزی نكنید ازفرصت های خدمتی كه در اختیارمون قرار دادند  استفاده كنیم برای دیدن صفات خودمان .دركنگره ما خدمت می كنیم كه ببینیم، خدمت نمی كنیم كه دیده شویم .مثال زیبایی را خانم مهین درجلسه كمك راهنمایی زدند كه شما به سبزه نگاه كنید سبزه ها قشنگ هستند اما زود از بین می روند چون ریشه قوی در خاك ندارند .منم كه خدمت می كنم برای اینكه دیده بشوم مانند همان سبزه ای هستم كه قشنگ است و ظاهری زیبا داره اما چون ریشه قوی ندارد زود خراب می شود اگر شما با هدف درست خدمت کنید باعث می شود ریشه شما قوی شود. هرخدمتی كه دركنگره انجام می دهید ببینید چه سودی برای شما دارد همینكه شما از خواب و استراحتتان میزنید و وبلاگ را می نویسید و یك نفر می خواند بركتش به زندگی شما برمی گردد این که در تنهایی و تاریکی شب خدمت کنم و کسی من را نبیند این یعنی ایمان  داشتن.


سلام دوستان زهره هستم یك همسفر(كمك راهنما)

خداروشكر می كنیم كه خداوند این اجازه رو بما داد كه یكباره دیگه در كناره هم باشیم و بیاموزیم . دستور جلسه امروز سی دی سبزه ها هست من قبل از شروع سی دی، نكته ای رو بگم گفته بودم  بچه هایی كه روز پنجشنبه حضور ندارند باید دوشنبه برداشت از سی دی رابیاورند.یكی دونفر این رو رعایت كردند كه من همیشه مدنظرم هست و اونجاهایی كه بیشتر باید برایشان وقت بگذارم  اینكار را می كنم اما دیدم یه چندنفری اینكار و انجام نمیدن .از آنجاییكه دغدغه من داشتن یك لژیون یكدست است و بچه هاباید  به موازات هم پیش بیایند.خواستم اینكار رو عوض كنم و از بچه هایی كه پنجشنبه نمی آیند انشاالله روز دوشنبه از سی دی روز پنجشنبه ازشون سوال می پرسیم.

سی دی سبزه ها

سلام دوستان نگار هستم یك همسفر:

اصولا انسان ها تصور می كنند كه هرچه در جهان وجود دارد ماده است و قابل رویت و چیزهاییكه قابل رویت نیست اصلا وجود ندارد این تفكر بسیار ابلهانه و سطحی است چون در هستی چیزهایی وجود دارد كه چشم ما قادر به دیدن آن نیست مثال ما یك نوع ترازو ی دیجیتال داریم كه با آن طلا وزن می كنیم یك ترازوی دیگر داریم باسكول است .ما نمی توانیم با ترازوی دیجیتال یك گونی سیب زمینی را وزن كنیم.

سلام دوستان مریم هستم یك همسفر :

سوال:یعنی چه كه درجهان چیزهایی وجود دارد كه ماقادر به دیدن آن نیستیم ؟

سلام دوستان زهرا پر هستم یك همسفر:

ماخیلی وقتها چیزهایی كه نمی بینیم فكر میكنیم كه وجود ندارد ولی اینطور نیست خیلی وقتها دید مامسلح نیست وتجهیزات كامل ندارد اما نباید منكر آن شد.

همسفر زهره (كمك راهنما): پس اگر چیزی را نمی بینیم باقاطعیت نباید بگوییم وجود ندارد باید بگوییم  ما نمی دانیم .

من آب می آورم تو آنقدر بنوش تا سیراب شوی اما نه زیر آب .

همسفر نگار: خداوند در اینجا مسیر زندگی را برای ما مشخص می كند كه چگونه زندگی كنیم .من به شما نعمت های فراوانی دادم از آنها استفاده كنید اما خود را خفه نكنید مثال شخصی به غذا خوردن علاقه دارد اما نباید آنقدر بخورد كه اضافه وزن پیدا كند و سلامتی خود را به خطر بیاندازید یا اگر كسی ثروت فراوان دارد نباید بگذارد كه ثروت بر آن سوار شود درست استفاده كند.

همسفر زهره (كمك راهنما): من بلندم به بلندای قله ها اما تو بر بام من مسلح بیا تا عظمت را ببینی .

همسفر مریم : خداوند خیلی نعمت ها را آفریده من باید درست از آنها استفاده كنم از ثروت ، مقام و.... زیبایی .كه نباید در جهت منفی از آن استفاده كنم . در مورد ظلمت و نور هم یعنی هرچیزی در كنار هم معنی دارد. تاریكیها در كنار روشنائی ها.در زندگی ما اگر مشكلات نباشند ما شیرینی زندگی را نمی فهمیم. وجود اضداد در كنار ما باعث رشد ما می شود .

همسفر زهرا پر: در زندگی ما مجهولات زیادی وجود دارد و ما هر چقدر بیشتر بدانیم تازه می فهمیم كه هیچ چیز نمی دانیم ما حتی از قلب خود تنها می دانیم كه یك ماهیچه هست .وقتیكه پیش یك پزشك می رویم آنقدر توضیح می دهد كه تازه می فهمیم كه هیچی نمیدانیم .انسان هرچه داناتر شود مجهولات بیشتری برایش پیش می آید .

همسفر زهره (كمك راهنما): ماهر چقدر علم خود را بالا ببریم تازه آنوقت می توانیم كمی از عظمت خداوند را حس كنیم و اینجا منظور از مسلح بودن یعنی  آگاهی و دانش و تفكر.

سلام دوستان نسرین هستم یك همسفر : بعضی ها می گویند خدا چرا بدی ها را آفرید یا چرا شیطان را آفرید كه سد راه انسان ها شود ؟خداوند می گوید همین اضداد است كه باعث تكامل بشر می شوند همینكه اگر تاریكی نباشد ما معنای روشنایی را نمی فهمیم اگر كه جانوران درنده نباشند گله گوزنها و بوفالوها  و گور خرها اینقدر می خورند و می خوابند كه چربی و مریضی می گیرند و می میرند و لاشه های انها جنگل را نابود می كنه .

سلام دوستان مینا هستم یك همسفر : ماحتی در دعای كنگره می گوییم خداوندا تاریكی ها را تجربه نموده ایم ما را با روشنایی ها آشنا گردان یا پیام هایی كه می دهند : رفتن از قهر به مهر ،از جهالت به دانایی .كسی كه می خواهد از جهالت به دانایی برسد باید چیزی را تجربه كرده باشد باید بداند نادانی و تاریكی چیست تا هنگامی كه به روشنایی رسید از آن روشنایی لذت ببرد.

همسفر زهره (كمك راهنما): من آنقدر می رویانم كه زمین و آسمان را شب و ظلمت فرا گیرد و در ادامه می گوید اگر عزم زندگی داری برو خودت را قوی كن .اگر واقعا اومدی زندگی كنی و از زندگیت لذت ببری باید خودت را قوی كنی این قانونی است در كائنات كه ضعیف پایمال است در هرجا.در گله گوزنها آنهایی كه ضعیف ترند زودتر از بین می روند در زندگی هم همینطور است كسانیكه ضعیف ترند كسانیكه زود ناامید میشوند كسانیكه می گویند چرا من؟ چرا زندگیه من؟ چرا شوهره من؟ و.. كسانی هستند كه ضعیف هستند .حالا چطوری خود را قوی كنیم؟

(تو از میان سبزه ها نور را بیاب و بر بال آن بنشین و بسوی من پرواز كن )اول باید تصمیم بگیریم كه آیا می خواهیم زندگی كنیم؟ آیا می خواهیم خوب شویم یا نه؟تو از میان اینهمه بدی و سختی اگر روزنه نوری دیدی به آن اعتماد كن و دنبال آن برو تا به منبع نور برسی .برای ما روزنه نور چه بود؟ آنقدر گشتیم و گشتیم تا راه كنگره را یافتیم این راه هم روزنه نور است حالا ادامه بدهیم ببنیم چه می شود .همسفری كه سه یاچهار ماه به كنگره می آید و ول می كند و می رود باید كمی صبر كند تاببیند ان كسانی كه این راه را رفتند به كجا رسیدند.راهنما نوری است برای تو .باید جا پای ان بگذاری تا از ظلمت خارج شوی .ما هرجا به مشكلی داریم باید روزنه نور را بیابیم و آن را دنبال کنیم تا به منبع برسیم .

 تو زمانی می توانی عظمت هر چیز را ببینی كه از آن مشكل خارج شده باشی .ما تا زمانیكه در خود مشكل هستیم هیچوقت آن عظمت كار را حس نمی كنیم .زمانیكه در اعتیاد با حال بد خود گیر كرده اید هیچوقت نمی فهمید كه من چه می گویم ااما كسیكه اومده بیرون تازه میفهمه ان عظمت كار را.آقای مهندس می گوید زمانی كه انسانها از بحرانها و مشكلات خارج شوند بعد چیزهایی را می بیند كه در باورشان نمی گنجد پس باید تمام تلاشمان را بكنیم كه از آن مشكل خارج شویم .

هركسی در هر كجا نشسته ممكن است خیال كند در وضعیت بدی است اما به عقیده من باید درهمین جا و در همین نقطه باشد ولی باید از آن نقطه خارج شود چون مشكلی كه برای ماست شاید به نفع ما باشد شاید به ضرر ما .آقای مهندس می گوید كه مادر هر كجا و جایگاهی كه هستیم عین عدالت است یعنی من زندگیم باید همینطور باشد شوهرم هم باید همین باشد بچه ام هم باید همین باشد اگر خوب است نوش جانم اگرهم بد است نوش جانم .ما باید همینجا باشیم با همین مشكلات ممكن است این مشكلات به نفع ماباشد ممكن است به ضرر ما باشد كاری كه ما باید بكنیم اینست كه از آن مشكل بیرون بیاییم چون اگر خارج نشویم باید در جهان های دیگر همچنان با آن مشكل دست و پنجه نرم كنیم تابتوانیم از آن خارج شویم .

همسفرمریم: ما در این جایگاهی كه هستیم عین عدالت است آیا آزمایش الهی است یا باز پرداخت اشتباهات قبل است؟

همسفر زهره (كمك راهنما): اصلا مهم نیست كه این مشكل چه باشد شاید آموزشی برای شما باشد یا مجازات .ازاین دو خار ج نیست .مجازات یعنی بازپرداخت كارهای اشتباه گذشته مان .اما مهم اینست كه از آن خارج شویم .در وادی هفتم می گوید كه اگر انسان در صراط مستقیم باشد آنجا فنا هم بقاست .زمانیكه در صراط مستقیم باشم مشكلاتی كه برایم بوجود می آید برای بقا و رشد من است .حالا چه كسی در صراط مستقیم است؟برای اینكه درمشكلاتمان بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم باید در انموقع دیدمان راعوض كنیم  وبگوییم این مشكل برای رشد من است .

همسفر زهرا پ.: هنگامی در صراط مستقیم هستم كه در زندگی ارامش داشته باشم .

همسفرمینا: هنگامی در صراط مستقیم هستم كه تغییرات مثبت داشته باشم .وتغییرات مثبت باعث آرامش می شود .

همسفر مریم :كسیكه در صراط مستقیم  است دزدی نمی كند غیبت نمی كند تهمت نمی زند قضاوت نمی كند .

همسفر الهام : هنگامی كه زندگی را دوست دارم انموقع می توانم بگویم كه در صراط مستقیم  هستم. آگاهی ام در هرسطحی بالا برود .

همسفر زهره (كمك راهنما): گاهی اوقات كلماتی را مكرر در كنگره بیان میكنیم اما مفهوم انرا نمی دانیم مثلا اینكه در صراط مستقیم قرار بگیریم .شاید بارها از استاد می شنویم از راهنما می شنویم .آیا ببینم معنی آنرا می دانم ؟ پس اگر انسان آرامشی در وجودش هست باید بداند كه در صراط مستقیم است .اگر ما فكر كنیم كه می خواهیم خوب شویم در صراط مسقیم هستیم مثلا هنوز از غیبت لذت می برم یا كمی حسادت دارم اینها را قبول كنم و بخواهم كم كم آنها را ازبین ببرم .اگر ما تلاش داشته باشیم وبخواهیم همیشه خود را محك بزنیم حتما انسانی است كه می تواند در صراط مستقیم باشد وانسانی كه در صراط مستقیم است  قلبش برای دیگران هم می تپد فقط رهایی و حال خوش را برای خودش نمی خواهد آنچه كه خودش را به آرامش رسانده در اختیار دیگران هم می گذارد .اگر من حال خوش را فقط برای خودم خواستم قطعا روزی انرا ازدست می دهم .هنگامیكه از ضد ارزشها دوری كنم و به دیگران خدمت كنم در صراط مستقیم هستم .مثلا من حس می كنم خانم نسرین درصراط مستقیم هستند چرا كه هنوز مسافرشان به كنگره نیامده خودشان به كنگره امده اند وهمه جوره دوست دارند كه خدمت كنند .پس انسان آنچه كه توان داره بتواند به دیگران خدمت كند .

سوال: چرا ما گاهی وقتها نا آرام می شویم؟

یكی اینكه اگر انسان برای زندگی اش برنامه ریزی منظمی نداشته باشه هر كار كه بكند بازهم نا آرام است .برنامه ریزی را در وادی اول می اموزیم ..كسیكه نظم دارد تفكر درست دارد .من اگر برنامه ریزی درستی نداشته باشم به کارهایم نمی رسم در نتیجه همیشه دلشوره دارم و ناآرام هستم.دوم اینكه کسانی که توان خدمت به دیگران را دارند اما خدمت نمی کنند انسانهای ناآرامی هستند شروع كنیم به خدمت به دیگران .خدامیدونه اگر با خلوص نیت به دیگران خدمت كنیم و انچه كه در توانمان است بگذاریم درطبق اخلاص و به دیگران كمك كنیم ممكنه مالم را بگذارم در اختیار دیگران یاعلمم رادر اختیار دیگران بگذارم بسیار تابسیار برای من آرامش می اورد اگر ناآرامی پولی درسبد بیانداز، کف سالن را جارو بزن و... .سوم اینكه از ضد ارزشها دوری كنید و به ارزشها بپردازید .

در این سی دی در مورد خمر سخن گفته بودند .

همسفر نگار: آنچه که باعث می شود پرده یا حجابی روی مغز كشیده می شود را به ان خمر می گویند مانند مواد مخدر الكل تریاك و افكار منفی كه روی عقل تاثیر می گذارد .

همسفر زهره (كمك راهنما): مثلا یك فرد مصرف  كننده شیشه، پرده یاحجابی روی مغزش كشیده می شود فكر می كند كسی به اون خیانت كرده  و حسش آلوده می شود عقلش می گوید او را بكش . افكار منفی هم حجابی روی عقل می کشد مثلا من در فکرم قضاوت می کنم که فلانی کیف من که گم شده را برداشته آنگاه حس نفرت نسبت به آن پیدا می کنم و بعد عقلم می گوید با او حرف نزن. پس ببینیم افکار منفی هم مثل شیشه روی عقل اثر می گذارد .افكار منفی بخاطر دانایی پایین است .

.آقای مهندس می گویند به اعتقاد من خمر حرام نیست بلكه خمر یك عمل شیطانی است چون در هیچ کجای قران ندیدم وقتی صحبت از خمر میشه بگویند حرام است یا از کلمه حرمت برای خمر استفاده شود.گوشت خوك حرام است یعنی حرمت دارد و نباید به آن دست زد.اما الكل و مواد مخدر اگر حرام بود ما نمی توانستیم به آن دست بزنیم چون تریاك در پزشكی بسیار كارایی دارد.كلمات قران بسیار دقیق است و خودمان میتوانیم متوجه خیلی چیزها بشویم .

درانتهای سی دی هم امیدی بما می دهد كه اگر بخواهیم می توانیم از مشكلات خارج شویم و هر انسانی باید یك روزی از مشكلات خارج شود .همه مشكلات ما یك روزی ختم بخیر می شود. اگر امروز خارج نشوی فردا خارج می شوی و اگر فردا خارج نشدی پس فردا خارج می شوی و این مشكلات هست كه ما بتوانیم خودمان راقوی كنیم .حتی بدترین انسانها هم یك روزی از مشكلات خود خارج می شوند و تبدیل به بهترین انسانها می شوند .

نكته ای دیگر :بچه ها  قانون كنگره اینست كه هفته ای یك سی دی را واو به واو بنویسید و حواسمان به این قضیه باشه من اگر سی دیم و ننویسم مثل اینه كه بگم من آقای مهندس را قبول ندارم .اگر ایمان دارید به كنگره اگر ایمان دارید به اقای مهندس باید حواسمان به این كار باشد .این هفت تا سی دی وادی هاهم باید بنویسید برای اینكه آقای مهندس می خواهد از ما انسان های قوی بسازد وگرنه این دفتر سیاه كردن ها به درد آقای مهندس نمی خورد .هركسی خودش باید به این تفكر برسد.

 بچه ها فرصت سوزی نكنید ازفرصت های خدمتی كه در اختیارمون قرار دادند همه استفاده كنیم برای دیدن صفات خودمان .دركنگره ما خدمت می كنیم كه ببنیم، خدمت نمی كنیم كه دیده شویم .مثال زیبایی را خانم مهین درجلسه كمك راهنمایی زدند كه شما به سبزه نگاه كنید سبزه ها قشنگ هستند اما زود ازبین می روند چون ریشه در خاك ندارند .منم كه خدمت می كنم برای اینكه دیده بشوم مانند همان سبزه ای هستم كه ظاهری زیبا داره اما ریشه ندارد پس زود خراب می شود..هرخدمتی كه دركنگره انجام می دهید ببینید چه سودی برای شما دارد همینكه شما از خواب و استراحتتان میزنید و وبلاگ رامی نویسید و یك نفر می خواند بركتش به زندگی شما برمی گردد این که در تنهایی و تاریکی شب خدمت کنم و کسی من را نبیند این یعنی ایمان  داشتن.خدمت وبلاگ خیلی برای من ارزش دارد و ما باید ارزش های خدمت را برای خودمان بازگو كنیم تا هیچ وقت عقب نکشیم. پس هر خدمتی در كنگره دریغ نكنیم بگذاریم یك باقیات وصالحاتی برای ما باقی بماند .در جامعه و مشكلات امروزی هیچ باقیات وصالحاتی بالاتر از كمك به كنگره نیست تاخودمان بتوانیم از خودمان لذت ببریم .اگر شما حس بدهكاری در درونتان نیست نسبت به علمی كه یاد گرفتید و فقط آمدید كه خودتان چیزی بدست بیاورید به آموزش راهنمای خود شك كنید .ممنونم كه بودید تادر كناره هم بیاموزیم .

جلسه با دعای مهمان عزیزمان به پایان رساندیم . خداوندا لیاقت خدمت در کنگره را به همه ما بده.

دستور جلسه دوشنبه آینده 08/07/98 نکات سی دی اضافه وزن 2+ سی دی وادی دو کار می شوذ+ نوشتن کامل سی دی وادی 3

نویسنده: همسفر نگار  

 
طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها: کنگره 60، درمان اعتیاد، سی دی سبزه ها، همسفران وادی عشق،  

تاریخ : یکشنبه 7 مهر 1398 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : همسفر نگار | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic